14 nov 2015 06:01

14 nov 2015 06:01

Åtstramning skadar utvecklingen

KOMMUNEN

Den åtstramningspolitik som pågår i Skövde kommun är till stor skada för utvecklingen av bl.a. äldreomsorgen och är skadlig för folkhälsan. Genom att det finns för lite personal, ökar arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten växer. Det leder till depressioner, stressjukdomar och risk för ökat missbruk av alkohol och narkotika. Åtstramningen gör, att när människor behöver hjälp, finns ingen att få, det sociala skyddsnätet har försämrats.

Forskningen visar att satsningar på folkhälsan faktiskt hjälper till att minska skulden och skapar ekonomisk tillväxt. Nedskärningar skapar istället minskad efterfrågan och konsumtionen minskar. Detta leder till uppsägningar och skapar en ond spiral med högre arbetslöshet som följd.

Det största hotet mot folkhälsan är åtstramningarna. När de sociala skyddsnäten monteras ned, kan detta leda till hälsokriser hos dem som blir arbetslösa.

När satsningar görs i mer välfärd, som fler och bättre bostäder, program för att hjälpa arbetslösa till ett nytt jobb, förbättrad skola, barnomsorg och äldreomsorg förbättras hälsan hos dessa grupper och fler arbetstillfällen skapas.

Som medborgare har vi möjlighet att uppmana våra politiker att fatta rätt beslut – beslut som skyddar hälsan under svåra tider. Åtstramning gör oss sjuka, svaga och deprimerade och hämmar utvecklingen.

Bygg fler bostäder med hyresrätt. Det skapar fler arbetstillfällen inom en rad yrken såsom ingenjörer, snickare, betongarbetare plåtslagare med många fler yrken. Utan bostäder ingen expansion och Skövde stannar i utveckling.

Skövde PRO

styrelsen

Den åtstramningspolitik som pågår i Skövde kommun är till stor skada för utvecklingen av bl.a. äldreomsorgen och är skadlig för folkhälsan. Genom att det finns för lite personal, ökar arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten växer. Det leder till depressioner, stressjukdomar och risk för ökat missbruk av alkohol och narkotika. Åtstramningen gör, att när människor behöver hjälp, finns ingen att få, det sociala skyddsnätet har försämrats.

Forskningen visar att satsningar på folkhälsan faktiskt hjälper till att minska skulden och skapar ekonomisk tillväxt. Nedskärningar skapar istället minskad efterfrågan och konsumtionen minskar. Detta leder till uppsägningar och skapar en ond spiral med högre arbetslöshet som följd.

Det största hotet mot folkhälsan är åtstramningarna. När de sociala skyddsnäten monteras ned, kan detta leda till hälsokriser hos dem som blir arbetslösa.

När satsningar görs i mer välfärd, som fler och bättre bostäder, program för att hjälpa arbetslösa till ett nytt jobb, förbättrad skola, barnomsorg och äldreomsorg förbättras hälsan hos dessa grupper och fler arbetstillfällen skapas.

Som medborgare har vi möjlighet att uppmana våra politiker att fatta rätt beslut – beslut som skyddar hälsan under svåra tider. Åtstramning gör oss sjuka, svaga och deprimerade och hämmar utvecklingen.

Bygg fler bostäder med hyresrätt. Det skapar fler arbetstillfällen inom en rad yrken såsom ingenjörer, snickare, betongarbetare plåtslagare med många fler yrken. Utan bostäder ingen expansion och Skövde stannar i utveckling.

Skövde PRO

styrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.