16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 06:00

Dags att inrätta ett screeningsprogram?

PSA-TESTER

För en tid sedan lämnade Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen in en motion som handlade om att inrätta ett PSA-test screeningsprogram.

Till nästkommande regionstyrelsemöte kommer den motionen att behandlas.

Motionen syftade till att inrätta ett program där män regelbundet kallades för att mäta PSA-värdet och sätta de män med förhöjt värde under aktiv uppsikt för att utesluta prostatacancer. Socialstyrelsen och andra inom professionen har under längre tid avrått från de test och dessa förfaranden med aktiv uppsikt för man har menat att värdena man får är oprecisa samtidigt som förfarandet med aktiv uppsikt oroat i onödan.

Vi har inte varit lika pessimistiska utan vi har haft uppfattningen att män uppskattar denna omvårdnad.

Däremot föreslås inte motionen bli kastad direkt i papperskorgen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås få i uppdrag att inrätta en utredning som ska göra det lätt att ta ställning till om, och i så fall vilken försöksverksamhet för organiserad provtagning regionen kan använda.

Under den tid vår motion varit under beredning har både vi och regionens egna profession snappat upp studien ”STHLM3” som utfördes i Stockholm. Där har 59 000 män deltagit i en studie för att göra ett PSA-test mer precist. Onekligen verkar det som att man lärt sig förstå värdena bättre med de nya metoderna. Slutsatsen är att testen blir mer precisa och cancern kan snabbare pekas ut. Behandling kan då också sättas in tidigt. 10 000 män får varje år diagnosen prostatacancer, allt för många får diagnosen för sent. Förhoppningsvis kan vi göra en varaktig skillnad för mäns hälsa och därigenom också sänka hälsoklyftorna i Sverige.

Dags att inrätta ett screeningsprogram?

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)

För en tid sedan lämnade Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen in en motion som handlade om att inrätta ett PSA-test screeningsprogram.

Till nästkommande regionstyrelsemöte kommer den motionen att behandlas.

Motionen syftade till att inrätta ett program där män regelbundet kallades för att mäta PSA-värdet och sätta de män med förhöjt värde under aktiv uppsikt för att utesluta prostatacancer. Socialstyrelsen och andra inom professionen har under längre tid avrått från de test och dessa förfaranden med aktiv uppsikt för man har menat att värdena man får är oprecisa samtidigt som förfarandet med aktiv uppsikt oroat i onödan.

Vi har inte varit lika pessimistiska utan vi har haft uppfattningen att män uppskattar denna omvårdnad.

Däremot föreslås inte motionen bli kastad direkt i papperskorgen, hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås få i uppdrag att inrätta en utredning som ska göra det lätt att ta ställning till om, och i så fall vilken försöksverksamhet för organiserad provtagning regionen kan använda.

Under den tid vår motion varit under beredning har både vi och regionens egna profession snappat upp studien ”STHLM3” som utfördes i Stockholm. Där har 59 000 män deltagit i en studie för att göra ett PSA-test mer precist. Onekligen verkar det som att man lärt sig förstå värdena bättre med de nya metoderna. Slutsatsen är att testen blir mer precisa och cancern kan snabbare pekas ut. Behandling kan då också sättas in tidigt. 10 000 män får varje år diagnosen prostatacancer, allt för många får diagnosen för sent. Förhoppningsvis kan vi göra en varaktig skillnad för mäns hälsa och därigenom också sänka hälsoklyftorna i Sverige.

Dags att inrätta ett screeningsprogram?

Heikki Klaavuniemi

regionråd (SD)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.