16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 18:43

Låt Lorentzon bygga

TINGSHUSPARKEN

Låt Lorentzon bygga om gamla tingshuset, det kommer att bli väldigt fint med den arkitektur och kvalitet som han har gjort med sina andra byggnationer. Hans nuvarande fastigheter sköts utmärkt av hans duktiga personal. grönytan vid Tingshusparken kommer att bli strålande med mer rörelse och utsmyckning. Skövde ska vara glada att de har en så framåtsträvande fastighetsägare och medarbetare.

X3

Låt Lorentzon bygga om gamla tingshuset, det kommer att bli väldigt fint med den arkitektur och kvalitet som han har gjort med sina andra byggnationer. Hans nuvarande fastigheter sköts utmärkt av hans duktiga personal. grönytan vid Tingshusparken kommer att bli strålande med mer rörelse och utsmyckning. Skövde ska vara glada att de har en så framåtsträvande fastighetsägare och medarbetare.

X3

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.