16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 06:00

Ojämlik cancervård är inte acceptabelt

Debatt:

Långa väntetider inom vissa delar av cancervården är alarmerande. Väntetider är stundtals för långa och patienter bollas runt, vilket kan skapa otrygghet, och även leda till sämre behandlingsresultat. Fortfarande är det för stora skillnader mellan sjukhus, landsting och regioner, vilket är oacceptabelt. Cancervården måste bli mer jämlik. Bostadsort skall inte avgöra vilken vård eller behandling som ges.

Cancerfallen ökar kontinuerligt, dels på grund av att vi blir äldre, men också på grund av den livsstil vi har i dag. Under 2013 drabbades nästan 58 000 människor runt om i landet av cancer, och årligen drabbas runt 1 700 personer i Skaraborg. De vanligaste formerna är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer bland män. Under 2013 drabbades 853 kvinnor och 857 män i Skaraborg, varav 230 kvinnor fick bröstcancer och 215 män prostatacancer, 209 personer fick cancer i tarmen och 99 hudcancer.

Från remiss till beslut om behandling gällande bröstcancer är väntetiden fyra gånger så lång i Västerbotten jämfört med i Västmanland, och det är över tre gånger så lång väntetid från remiss till beslut om behandling gällande lungcancer i Jönköpings landsting jämfört med Dalarna. Det är för stora skillnader. Oacceptabla.

Alliansregeringen genomförde tydliga satsningar på att korta köer och förbättra tillgänglighet samt beslutade den efterlängtade nationella cancerstrategin. Regionala cancercentrum etablerades för att bl.a. förebygga cancer, stimulera cancerforskning samt stärka patientens ställning. Den nationella cancerstrategin syftar till att minska insjuknandet i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter, förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten, minska regionala skillnader i överlevnadstid, samt att minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

Alliansregeringens cancersatsning förlängs nu om två miljarder kronor mellan åren 2015 och 2018 för att fortsätta jobbet med att komma tillrätta med de omotiverade väntetiderna.

De senaste 20 åren har den årliga ökningen av antalet cancerfall varit i genomsnitt 0,9 procent för män och 1,0 procent för kvinnor. Det innebär att det är cirka 10 000 fler cancerfall hos män och omkring 8 000 fler fall hos kvinnor i dag. Samtidigt leder fler behandlingar till att fler lever med botad cancer. Men det går inte att luta sig tillbaka. Därför bör arbetet fortsätta att utveckla cancervården och det bör göras skyndsamt. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Rosa Bandet-ambassadör

Långa väntetider inom vissa delar av cancervården är alarmerande. Väntetider är stundtals för långa och patienter bollas runt, vilket kan skapa otrygghet, och även leda till sämre behandlingsresultat. Fortfarande är det för stora skillnader mellan sjukhus, landsting och regioner, vilket är oacceptabelt. Cancervården måste bli mer jämlik. Bostadsort skall inte avgöra vilken vård eller behandling som ges.

Cancerfallen ökar kontinuerligt, dels på grund av att vi blir äldre, men också på grund av den livsstil vi har i dag. Under 2013 drabbades nästan 58 000 människor runt om i landet av cancer, och årligen drabbas runt 1 700 personer i Skaraborg. De vanligaste formerna är bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer bland män. Under 2013 drabbades 853 kvinnor och 857 män i Skaraborg, varav 230 kvinnor fick bröstcancer och 215 män prostatacancer, 209 personer fick cancer i tarmen och 99 hudcancer.

Från remiss till beslut om behandling gällande bröstcancer är väntetiden fyra gånger så lång i Västerbotten jämfört med i Västmanland, och det är över tre gånger så lång väntetid från remiss till beslut om behandling gällande lungcancer i Jönköpings landsting jämfört med Dalarna. Det är för stora skillnader. Oacceptabla.

Alliansregeringen genomförde tydliga satsningar på att korta köer och förbättra tillgänglighet samt beslutade den efterlängtade nationella cancerstrategin. Regionala cancercentrum etablerades för att bl.a. förebygga cancer, stimulera cancerforskning samt stärka patientens ställning. Den nationella cancerstrategin syftar till att minska insjuknandet i cancer, förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter, förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten, minska regionala skillnader i överlevnadstid, samt att minska skillnader mellan olika befolkningsgrupper.

Alliansregeringens cancersatsning förlängs nu om två miljarder kronor mellan åren 2015 och 2018 för att fortsätta jobbet med att komma tillrätta med de omotiverade väntetiderna.

De senaste 20 åren har den årliga ökningen av antalet cancerfall varit i genomsnitt 0,9 procent för män och 1,0 procent för kvinnor. Det innebär att det är cirka 10 000 fler cancerfall hos män och omkring 8 000 fler fall hos kvinnor i dag. Samtidigt leder fler behandlingar till att fler lever med botad cancer. Men det går inte att luta sig tillbaka. Därför bör arbetet fortsätta att utveckla cancervården och det bör göras skyndsamt. Sverige kan mer.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Rosa Bandet-ambassadör

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.