16 nov 2015 06:00

16 nov 2015 06:00

Vilka bär ansvaret?

FLYKTINGAR

Flyktingströmmarna är stora från Mellanöstern, men även från Afrika. Politiker, och även andra, pratar om att Europas länder måste ta sitt ansvar. Detta gäller tydligen inte dem, som är orsaken till flyktingströmmarna. Alltså, exempelvis Bashir al Asad, diktator i Syrien, eller ledarna för de länder i Afrika, som människor flyr ifrån. De nämns inte, och ingen tar upp deras roll i den uppkomna situationen.

I vanliga fall, är vi noga med att påpeka orsak och verkan. Det är inget som påpekas i dessa fall.

Conny Östling

Flyktingströmmarna är stora från Mellanöstern, men även från Afrika. Politiker, och även andra, pratar om att Europas länder måste ta sitt ansvar. Detta gäller tydligen inte dem, som är orsaken till flyktingströmmarna. Alltså, exempelvis Bashir al Asad, diktator i Syrien, eller ledarna för de länder i Afrika, som människor flyr ifrån. De nämns inte, och ingen tar upp deras roll i den uppkomna situationen.

I vanliga fall, är vi noga med att påpeka orsak och verkan. Det är inget som påpekas i dessa fall.

Conny Östling

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.