17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

Hur skulle ni göra?

REPLIK

PRO är kritisk mot åtstramning i kommunen (14/11). Jag har varken del i frågan eller har politiska syften. Det är lätt att förstå och delvis hålla med om PRO:s rader, men ... Efter att ha jobbat som ekonom i både privat näringsliv och kommun under nära 40 år skulle jag vilja fråga; om ni för ett ögonblick tar på er ”hatten” för kommunledningen – hur skulle ert beslut då bli? Skulle ni låta ett underskott växa fram och sedan höja skatten (även för att ta igen det uppkomna underskottet vilket man måste i en kommun), låna, ändra arbetssätt, tillkalla ideella krafter eller vad?

Det finns något som kan benämnas ekonomiska lagar. Bryter man mot dem får man alltid, säger alltid, problem senare.

Observant

PRO är kritisk mot åtstramning i kommunen (14/11). Jag har varken del i frågan eller har politiska syften. Det är lätt att förstå och delvis hålla med om PRO:s rader, men ... Efter att ha jobbat som ekonom i både privat näringsliv och kommun under nära 40 år skulle jag vilja fråga; om ni för ett ögonblick tar på er ”hatten” för kommunledningen – hur skulle ert beslut då bli? Skulle ni låta ett underskott växa fram och sedan höja skatten (även för att ta igen det uppkomna underskottet vilket man måste i en kommun), låna, ändra arbetssätt, tillkalla ideella krafter eller vad?

Det finns något som kan benämnas ekonomiska lagar. Bryter man mot dem får man alltid, säger alltid, problem senare.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.