17 nov 2015 06:01

17 nov 2015 06:01

Så kan Skas bli en attraktiv arbetsgivare

REPLIK SJUKVÅRDEN

Den 30 oktober skriver Ulla-Britt Hagström, ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, i SLA svar på Viveka Karlbergs insändare. Frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare lyfts och Ulla-Britt Hagström listar insatser som görs på Skas. Däribland införandet av det kliniska basåret, ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor och en regiongemensam modell för karriärutveckling för sjuksköterskor och barnmorskor.

Vad gäller det kliniska basåret är det något Vårdförbundet har drivit både nationellt och i regionen och på Skas ser vi fram emot detta. Den regiongemensamma modellen för karriärutveckling är i sin linda och inget som här och nu leder till förbättringar.

Hagström påstår vidare att lönen ofta stiger ganska snabbt efter en tid som anställd vilket vi ställer oss oförstående till. Enligt Hagström är en sjuksköterskas medellön på Skas 29 526 kr men enligt lönerevision 2015 är medellönen 27 956 kr för allmän sjuksköterska. Vid uträknandet av medellön måste hänsyn tas till specialitet, vidareutbildning, anställd som chef o.s.v. annars blir siffran missvisande. Olika specialiteter kan endast jämföras med varandra. Med tanke på den utbildning, det patientansvar och det samhällsansvar som kommer med legitimationen vore det inte orimligt att lönen för en nyutexaminerad sjuksköterska låg på 28 000 kr och inte de 23 500kr som erbjuds på Skas och i regionen.

Ulla-Britt Hagström jämför även sjukhusens årsarbetare. Eftersom sjukhusen i VGR inte är likvärdigt uppbyggda eller har samma uppdrag, är det irrelevant hur många av de olika yrkeskategorierna som är anställda.

Att luta sig tillbaka i tron att de olika sjukhusen har likvärdiga förutsättningar och att det finns verksamheter på Skas där man har en mer positiv arbetsmiljö och inställning än den Viveka Karlberg beskriver, ser Vårdförbundet lite som en provokation. Att det finns enheter på Skas där bemanning och belastning är i balans så att patientsäkerhet och god arbetsmiljö kan bibehållas är bra, men hjälper inte de enheter där obalans råder. Där uppstår en dålig arbetsmiljö och samtidigt en ständig oro för patientsäkerheten. Det har inget med inställning att göra. Det har med ansvarstagande för sin profession och sitt yrkesutövande att göra och därigenom ett ansvarstagande för patienten.

För att bli en attraktiv arbetsgivare måste Skas satsa lika mycket på att behålla redan anställd personal som man gör på olika nyrekryteringsaktiviteter. Vårdförbundet föreslår följande:

• Inför Akademisk Specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med utbildningsanställningar som regleras i kollektivavtal.

• Arbeta för att Vårdförbundets medlemmar ska få ett centralt avtal som reglerar återhämtningstiden vid nattarbete.

• Den låga lönen är ett stort hinder för att rekrytera och behålla Vårdförbundets medlemsgrupper. Börja konkurrera med övriga aktörer på marknaden.

Detta vore en god start för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Vårdförbundet Skaraborgs Sjukhus

Den 30 oktober skriver Ulla-Britt Hagström, ordförande i styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, i SLA svar på Viveka Karlbergs insändare. Frågan om att vara en attraktiv arbetsgivare lyfts och Ulla-Britt Hagström listar insatser som görs på Skas. Däribland införandet av det kliniska basåret, ett introduktionsprogram för nyutexaminerade sjuksköterskor och en regiongemensam modell för karriärutveckling för sjuksköterskor och barnmorskor.

Vad gäller det kliniska basåret är det något Vårdförbundet har drivit både nationellt och i regionen och på Skas ser vi fram emot detta. Den regiongemensamma modellen för karriärutveckling är i sin linda och inget som här och nu leder till förbättringar.

Hagström påstår vidare att lönen ofta stiger ganska snabbt efter en tid som anställd vilket vi ställer oss oförstående till. Enligt Hagström är en sjuksköterskas medellön på Skas 29 526 kr men enligt lönerevision 2015 är medellönen 27 956 kr för allmän sjuksköterska. Vid uträknandet av medellön måste hänsyn tas till specialitet, vidareutbildning, anställd som chef o.s.v. annars blir siffran missvisande. Olika specialiteter kan endast jämföras med varandra. Med tanke på den utbildning, det patientansvar och det samhällsansvar som kommer med legitimationen vore det inte orimligt att lönen för en nyutexaminerad sjuksköterska låg på 28 000 kr och inte de 23 500kr som erbjuds på Skas och i regionen.

Ulla-Britt Hagström jämför även sjukhusens årsarbetare. Eftersom sjukhusen i VGR inte är likvärdigt uppbyggda eller har samma uppdrag, är det irrelevant hur många av de olika yrkeskategorierna som är anställda.

Att luta sig tillbaka i tron att de olika sjukhusen har likvärdiga förutsättningar och att det finns verksamheter på Skas där man har en mer positiv arbetsmiljö och inställning än den Viveka Karlberg beskriver, ser Vårdförbundet lite som en provokation. Att det finns enheter på Skas där bemanning och belastning är i balans så att patientsäkerhet och god arbetsmiljö kan bibehållas är bra, men hjälper inte de enheter där obalans råder. Där uppstår en dålig arbetsmiljö och samtidigt en ständig oro för patientsäkerheten. Det har inget med inställning att göra. Det har med ansvarstagande för sin profession och sitt yrkesutövande att göra och därigenom ett ansvarstagande för patienten.

För att bli en attraktiv arbetsgivare måste Skas satsa lika mycket på att behålla redan anställd personal som man gör på olika nyrekryteringsaktiviteter. Vårdförbundet föreslår följande:

• Inför Akademisk Specialisttjänstgöring för sjuksköterskor med utbildningsanställningar som regleras i kollektivavtal.

• Arbeta för att Vårdförbundets medlemmar ska få ett centralt avtal som reglerar återhämtningstiden vid nattarbete.

• Den låga lönen är ett stort hinder för att rekrytera och behålla Vårdförbundets medlemsgrupper. Börja konkurrera med övriga aktörer på marknaden.

Detta vore en god start för att bli en attraktiv arbetsgivare.

Vårdförbundet Skaraborgs Sjukhus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.