17 nov 2015 06:00

17 nov 2015 06:00

Vägen framåt efter Paris

Terrordåden i Paris ger upphov till både avsmak och hopplöshet. Men det går att dra en del lärdomar att agera utifrån för att försvåra liknande dåd i framtiden.

Migrationsverket har öppnat för att helt sluta att lita på pass från Syrien, eftersom förfalskningarna är såpass många. Det kan få förödande konsekvenser för syrier med goda asylskäl. Men vilket val lämnas myndigheten med? Att IS konfiskerat stora mängder pass när man intagit syriska städer är knappast osannolikt. Nu står det dessutom klart att IS kommit över maskiner som tillverkar pass samt uppgifter och material som krävs för att dessa ska se äkta ut.

I Sverige kan vi inte fastställa identiteten på 40 procent av de asylsökande. Det tillståndet måste upphöra. Vi kan inte fortsätta ge uppehållstillstånd till människor vi inte kan kontrollera. Då blir alla utfästelser om gränskontroller värdelösa. Svenska Dagbladet rapporterar att många anmälningar om krigsbrott, vilket IS terrorvälde faller under, rapporteras av allmänhet som känner igen terroristerna i Sverige. Alltså samma människor som nyligen flytt ifrån skräckväldet. Kan vi inte leverera skydd åt människor har vi ingen asyl att tala om i Sverige.

Kriminella i Europa har god tillgång på vapen. Det har vi länge kunnat observera när det rapporterats om eskalerande våldet bland gäng i svenska städer. Situationen skiljer sig inte nämnvärt i resten av Europa. Vapnen kommer i huvudsak från Balkan. När krigen tog slut på 90-talet hade många hushåll vapen som blev olagliga i de nya statsbildningarna. Nu har också Ryssland uppdaterat sitt vanligaste vapen, AK-47, som var det som användes av terroristerna i Paris. Det innebär att ett överskott av gamla vapen finns tillgängliga på svarta marknaden.

Här borde ett EU-initiativ inledas. En vapenamnesti bör införas på Balkan där europeiska länder erbjuder sig att betala för vapen som lämnas in av medborgare i länder med dålig vapenkontroll. Vi måste betala, annars gör terrorister och maffian det i stället. Att samla in och förstöra en stor mängd vapen skulle göra Europa till en säkrare kontinent.

Det rapporteras att två av terroristerna hade sitt ursprung i belgiska Molenbeek, en av 19 kommuner som utgör regionen Bryssel. Där saknar myndigheterna kontroll och kommunen kallas för Europas centrum för politisk islam. Ett parallellsamhälle har fått växa fram. Det präglas av islamism och av reguljär kriminell verksamhet som vapen- och narkotikahandel. Det är så det fungerar, kan inte lag och ordning upprätthållas gentemot vanliga kriminella kommer annan ljusskygg verksamhet söka skydd i kaoset som uppstår. Vi ser samma sak, i annan skala, på flera platser i Sverige. Segregationen uppstår via arbetslöshet, blir till hopplöshet som förvandlas till extremistisk krutdurk. Mönstren känns igen och måste brytas.

Det finns ingen felsäker metod för att hindra uppkomsten av extremism och terror. Men det finns mycket att göra för att se till att inte göda dem.

Henrik Hall/SNB

Migrationsverket har öppnat för att helt sluta att lita på pass från Syrien, eftersom förfalskningarna är såpass många. Det kan få förödande konsekvenser för syrier med goda asylskäl. Men vilket val lämnas myndigheten med? Att IS konfiskerat stora mängder pass när man intagit syriska städer är knappast osannolikt. Nu står det dessutom klart att IS kommit över maskiner som tillverkar pass samt uppgifter och material som krävs för att dessa ska se äkta ut.

I Sverige kan vi inte fastställa identiteten på 40 procent av de asylsökande. Det tillståndet måste upphöra. Vi kan inte fortsätta ge uppehållstillstånd till människor vi inte kan kontrollera. Då blir alla utfästelser om gränskontroller värdelösa. Svenska Dagbladet rapporterar att många anmälningar om krigsbrott, vilket IS terrorvälde faller under, rapporteras av allmänhet som känner igen terroristerna i Sverige. Alltså samma människor som nyligen flytt ifrån skräckväldet. Kan vi inte leverera skydd åt människor har vi ingen asyl att tala om i Sverige.

Kriminella i Europa har god tillgång på vapen. Det har vi länge kunnat observera när det rapporterats om eskalerande våldet bland gäng i svenska städer. Situationen skiljer sig inte nämnvärt i resten av Europa. Vapnen kommer i huvudsak från Balkan. När krigen tog slut på 90-talet hade många hushåll vapen som blev olagliga i de nya statsbildningarna. Nu har också Ryssland uppdaterat sitt vanligaste vapen, AK-47, som var det som användes av terroristerna i Paris. Det innebär att ett överskott av gamla vapen finns tillgängliga på svarta marknaden.

Här borde ett EU-initiativ inledas. En vapenamnesti bör införas på Balkan där europeiska länder erbjuder sig att betala för vapen som lämnas in av medborgare i länder med dålig vapenkontroll. Vi måste betala, annars gör terrorister och maffian det i stället. Att samla in och förstöra en stor mängd vapen skulle göra Europa till en säkrare kontinent.

Det rapporteras att två av terroristerna hade sitt ursprung i belgiska Molenbeek, en av 19 kommuner som utgör regionen Bryssel. Där saknar myndigheterna kontroll och kommunen kallas för Europas centrum för politisk islam. Ett parallellsamhälle har fått växa fram. Det präglas av islamism och av reguljär kriminell verksamhet som vapen- och narkotikahandel. Det är så det fungerar, kan inte lag och ordning upprätthållas gentemot vanliga kriminella kommer annan ljusskygg verksamhet söka skydd i kaoset som uppstår. Vi ser samma sak, i annan skala, på flera platser i Sverige. Segregationen uppstår via arbetslöshet, blir till hopplöshet som förvandlas till extremistisk krutdurk. Mönstren känns igen och måste brytas.

Det finns ingen felsäker metod för att hindra uppkomsten av extremism och terror. Men det finns mycket att göra för att se till att inte göda dem.

Henrik Hall/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.