18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

Godheten kan inte slå fel

FLYKTINGAR

Replik. Angående Conny Östlings insändare ”När godheten slår fel” (SLA 14/11).

Den aktuella flyktingkrisen engagerar alla. Man ser dagligen människor fly med sina barn på armen och kassar i handen. Bilden är densamma som för nära 25 år sedan men då på Balkan. Då kom som mest 100 000 varje år 1990–95. I politisk enighet löste vi problemen.

Till dig Conny vill jag påminna om vad som hände under andra världskriget när Sverige var ansatt av Tyskland och många nazister fanns i Sverige. Vi hade då en stor S-märkt politiker, Per Albin Hansson. Han enade politiker av alla partier och vi hade en samlingsregering och vi tog oss an problemen. Vi står nu inför en folkvandring utan motstycke, allt undan krig.

Det är en kris som vi måste ta oss an gemensamt. Vi kanske måste offra lite alla och inte se på flyktingar som några som inkräktar på vår välfärd. Nu har flera partier gjort problemet till partipolitik i stället för att kompromissa.

Som ombud för advokat konstaterar jag att Migrationsverket sviktar. Ärenden som legat klara ett år kommer inte till beslut. Ett annat ärende jag har, har inte fått handläggare på ett år. Orsak; personalen orkar inte hinner inte. Och nu har man inte tagit in i beräkningen det ökande antalet flyktingar. Jag går idag in med information om Migrationsverkets dilemma till alla partiledare och föreslår att man ger Migrationsverket ökade resurser till personalökning. Polisen får det ju. Detta lönar sig ju i längden.

En stor del av de från Syrien är välutbildade och många är läkare, men det finns ju ingen statistik på detta. Jag har kontakt med tre läkare.

Jag tycker Stefan Löfven gör sitt bästa men det är en svår situation om inte alla kan komma överens och mötas. Detta behövs både centralt men också på gräsrotsnivå behövs en insikt som inte finns. På 90-talet löste vi problemet politiskt trots Bert Karlsson. Godheten slår inte fel bara det finns en klok tanke också.

Conny; studera Per Albin Hansson. Jag tycker vi skall ta emot flyktingarna med öppna armar. Vi får glädje av dem om tio år.

Per-Olof Elfstrand

Den aktuella flyktingkrisen engagerar alla. Man ser dagligen människor fly med sina barn på armen och kassar i handen. Bilden är densamma som för nära 25 år sedan men då på Balkan. Då kom som mest 100 000 varje år 1990–95. I politisk enighet löste vi problemen.

Till dig Conny vill jag påminna om vad som hände under andra världskriget när Sverige var ansatt av Tyskland och många nazister fanns i Sverige. Vi hade då en stor S-märkt politiker, Per Albin Hansson. Han enade politiker av alla partier och vi hade en samlingsregering och vi tog oss an problemen. Vi står nu inför en folkvandring utan motstycke, allt undan krig.

Det är en kris som vi måste ta oss an gemensamt. Vi kanske måste offra lite alla och inte se på flyktingar som några som inkräktar på vår välfärd. Nu har flera partier gjort problemet till partipolitik i stället för att kompromissa.

Som ombud för advokat konstaterar jag att Migrationsverket sviktar. Ärenden som legat klara ett år kommer inte till beslut. Ett annat ärende jag har, har inte fått handläggare på ett år. Orsak; personalen orkar inte hinner inte. Och nu har man inte tagit in i beräkningen det ökande antalet flyktingar. Jag går idag in med information om Migrationsverkets dilemma till alla partiledare och föreslår att man ger Migrationsverket ökade resurser till personalökning. Polisen får det ju. Detta lönar sig ju i längden.

En stor del av de från Syrien är välutbildade och många är läkare, men det finns ju ingen statistik på detta. Jag har kontakt med tre läkare.

Jag tycker Stefan Löfven gör sitt bästa men det är en svår situation om inte alla kan komma överens och mötas. Detta behövs både centralt men också på gräsrotsnivå behövs en insikt som inte finns. På 90-talet löste vi problemet politiskt trots Bert Karlsson. Godheten slår inte fel bara det finns en klok tanke också.

Conny; studera Per Albin Hansson. Jag tycker vi skall ta emot flyktingarna med öppna armar. Vi får glädje av dem om tio år.

Per-Olof Elfstrand

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.