18 nov 2015 06:01

18 nov 2015 06:01

SD skapar kostsam splittring

SD-UTSKICK

En reflektion apropå ”Upprop för folkomröstning” från SD.

Vad kostar ett val? frågar jag mig. Mitt i den stora utmaningen, den stora flyktingströmmen, skapar Sverigedemokraterna en kostsam splittring.

Inget är mer kostsamt än kriget. Låt oss komma ihåg att ett krig är alltid en katastrof för befolkningen. Det är propaganda, där åsikten att det är skillnad på folk och folk, som underblåser de konflikter som skapar krig. Krigets historia och dynamik kräver större utrymme än denna plats ger, men att underblåsa motsättningar i vårt land med ett upprop för folkomröstning riskerar att skapa en polarisering som ökar de svårigheter vårt land just nu ställs inför.

Självklart ska en katastrofsituation hanteras på ett fungerande sätt men att hetsa fram och ytterliga förstärka problemet genom splittring och enkla lösningar som mest är luft och retorik är inte bara oärligt utan också farligt. När man gör skillnad på egna och andras barn startar kriget. Det är mycket frustrerande att bli kategoriserad på lösa grunder, på grund av sitt namn eller av vilken orsak som helst. Vi behöver jobba med det i Sverige, inte ytterligare förstärka problemet. Människans bästa sätt att överleva och skapa sig ett värdigt liv är att samarbeta och känna medkänsla, solidaritet helt enkelt.

Att fly ifrån sitt land är inget man gör lätt, dö eller lämna allt är valet. Att kunna se människor dö utan att försöka hjälpa är omänskligt, inte ett tecken på styrka eller rättrådighet. Lösningen ligger mer i vår vilja att se längre och skapa en lösning på sikt. Låt oss inte dras med i splittrarna och hetsarnas propaganda utan göra vårt bästa, göra ännu bättre tillsammans, vara människor. Våga tro på fred och vara en medmänniska. Varje människa för med sig sin egen historia och sin kunskap vart hon går. Hon vill få vara med och bidra, leva ett liv. Det är grundläggande mänskligt att göra ett val och börja om, när så krävs. I det finns lika mycket potential som problem.

Självgodheten är del av det som skapar problemet, inte lösningen.

Eva-Lill Nilsson

Janette Leinonen

Börje Johansson

Miljöpartiet de Gröna

Vad kostar ett val? frågar jag mig. Mitt i den stora utmaningen, den stora flyktingströmmen, skapar Sverigedemokraterna en kostsam splittring.

Inget är mer kostsamt än kriget. Låt oss komma ihåg att ett krig är alltid en katastrof för befolkningen. Det är propaganda, där åsikten att det är skillnad på folk och folk, som underblåser de konflikter som skapar krig. Krigets historia och dynamik kräver större utrymme än denna plats ger, men att underblåsa motsättningar i vårt land med ett upprop för folkomröstning riskerar att skapa en polarisering som ökar de svårigheter vårt land just nu ställs inför.

Självklart ska en katastrofsituation hanteras på ett fungerande sätt men att hetsa fram och ytterliga förstärka problemet genom splittring och enkla lösningar som mest är luft och retorik är inte bara oärligt utan också farligt. När man gör skillnad på egna och andras barn startar kriget. Det är mycket frustrerande att bli kategoriserad på lösa grunder, på grund av sitt namn eller av vilken orsak som helst. Vi behöver jobba med det i Sverige, inte ytterligare förstärka problemet. Människans bästa sätt att överleva och skapa sig ett värdigt liv är att samarbeta och känna medkänsla, solidaritet helt enkelt.

Att fly ifrån sitt land är inget man gör lätt, dö eller lämna allt är valet. Att kunna se människor dö utan att försöka hjälpa är omänskligt, inte ett tecken på styrka eller rättrådighet. Lösningen ligger mer i vår vilja att se längre och skapa en lösning på sikt. Låt oss inte dras med i splittrarna och hetsarnas propaganda utan göra vårt bästa, göra ännu bättre tillsammans, vara människor. Våga tro på fred och vara en medmänniska. Varje människa för med sig sin egen historia och sin kunskap vart hon går. Hon vill få vara med och bidra, leva ett liv. Det är grundläggande mänskligt att göra ett val och börja om, när så krävs. I det finns lika mycket potential som problem.

Självgodheten är del av det som skapar problemet, inte lösningen.

Eva-Lill Nilsson

Janette Leinonen

Börje Johansson

Miljöpartiet de Gröna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.