18 nov 2015 06:00

18 nov 2015 06:00

Ta bort stigmatiseringen kring kol

VÄRLDSKOLDAGEN

Folksjukdom. Den 18 november är världs-kol-dagen. Då riktar vi i HjärtLung uppmärksamheten mot alla som har lungsjukdomen kol, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som är en av våra dolda folksjukdomar.

Kol leder till att man:

• får svårt att andas

• oftare behöver hosta upp slem

• oftare får infektioner i luftvägarna

• har pip och rosslingar i bröstet

• får andnöd, även vid liten ansträngning

Totalt beräknas 500 000–700 000 personer i Sverige ha kol, men bara 100 000 vet om att de har sjukdomen. Det betyder att för varje patient med kol finns det minst fyra människor som ännu inte fått diagnos.

Rökning är den främsta orsaken till kol, men personer som har varit utsatta för passiv rökning, luftföroreningar eller har haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn, har också lättare att utveckla sjukdomen.

Om du är över 40 år och har varit rökare bör du kontakta din läkare och be om ett lungfunktionstest. Utandningstestet, en så kallad spirometri, är det enda sättet att diagnosticera kol.

Varje år dör cirka 3 000 svenskar i sviterna av kol. För många begränsar sjukdomen det sociala livet på grund av andningssvårigheter. Många känner också en skam över att långvarigt rökande kan ha bidragit till sjukdomsutvecklingen.

Vi i HjärtLung vill ha bort stigmatiseringen kring kol, vi vill inge hopp. Kol går inte att bota, men med livsstilsförändringar, fysisk träning och framförallt rökstopp går det att leva ett bra liv med kol. Och kom ihåg – det är aldrig för sent att sluta röka.

HjärtLung-föreningen i Skövde

Kol leder till att man:

• får svårt att andas

• oftare behöver hosta upp slem

• oftare får infektioner i luftvägarna

• har pip och rosslingar i bröstet

• får andnöd, även vid liten ansträngning

Totalt beräknas 500 000–700 000 personer i Sverige ha kol, men bara 100 000 vet om att de har sjukdomen. Det betyder att för varje patient med kol finns det minst fyra människor som ännu inte fått diagnos.

Rökning är den främsta orsaken till kol, men personer som har varit utsatta för passiv rökning, luftföroreningar eller har haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn, har också lättare att utveckla sjukdomen.

Om du är över 40 år och har varit rökare bör du kontakta din läkare och be om ett lungfunktionstest. Utandningstestet, en så kallad spirometri, är det enda sättet att diagnosticera kol.

Varje år dör cirka 3 000 svenskar i sviterna av kol. För många begränsar sjukdomen det sociala livet på grund av andningssvårigheter. Många känner också en skam över att långvarigt rökande kan ha bidragit till sjukdomsutvecklingen.

Vi i HjärtLung vill ha bort stigmatiseringen kring kol, vi vill inge hopp. Kol går inte att bota, men med livsstilsförändringar, fysisk träning och framförallt rökstopp går det att leva ett bra liv med kol. Och kom ihåg – det är aldrig för sent att sluta röka.

HjärtLung-föreningen i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.