19 nov 2015 06:00

19 nov 2015 15:13

Fel om Flyktingkonventionen

FLYKTINGAR

Replik. Jag har full respekt för att många reagerar på SD:s flygblad eller på motsägelsefulla budskap från M. Men inte när det kommer från Leif Norén. Det är nämligen bara några veckor sedan han i SLA uttalade sig på ungefär ”de europeiska folkens vägnar”. Och några månader sedan han uppmanade regeringen att bryta fler vallöften – om jag kommer ihåg rätt med motiveringen ”att ljuga var okej om det var för det godas sak”.

Jag känner inte till någon lag som tvingar fram den solidaritet som Norén önskar ha. Beträffande Flyktingkonventionen har han helt fel – flyktingar skall stanna direkt i första säkra land. Det är denna ovilja från Norén m.fl. att följa FN-konventionen som är problemet – och att de fortsätter ljuga om att FN-konventionen stödjer det de själva vill göra. Och därför drunknar tusentals människor.

Beträffande detta tycker jag att ett citat från Norén själv passar bra: ”Detta är höjden av egoism och cynism, helt i avsaknad av empati och respekt för mänskligheten.

Christer Bratt

Jag känner inte till någon lag som tvingar fram den solidaritet som Norén önskar ha. Beträffande Flyktingkonventionen har han helt fel – flyktingar skall stanna direkt i första säkra land. Det är denna ovilja från Norén m.fl. att följa FN-konventionen som är problemet – och att de fortsätter ljuga om att FN-konventionen stödjer det de själva vill göra. Och därför drunknar tusentals människor.

Beträffande detta tycker jag att ett citat från Norén själv passar bra: ”Detta är höjden av egoism och cynism, helt i avsaknad av empati och respekt för mänskligheten.

Christer Bratt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.