19 nov 2015 06:00

19 nov 2015 06:00

Hur många kan Grönland ta emot?

FLYKTINGAR

Fråga till Lars Nilsson (SLA 16/11):

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod din beräkningsmetod för hur många asylsökande ett land skall kunna ta emot. Men jag tror att den bygger på förhållandet mellan befolkningsmängd och yta, folktätheten. För att lättare förstå din beräkningsmodell, som en jämförelse, önskar jag att du skulle kunna räkna ut hur många asylsökande det autonoma landet inom Danmark, Grönland, skall kunna ta emot. Grundvärden för Grönland: 56 000 invånare och en yta på 2 166 086 kvadratkilometer.

Tack på förhand.

Torbjörn Birgerson

Fråga till Lars Nilsson (SLA 16/11):

Jag måste erkänna att jag inte riktigt förstod din beräkningsmetod för hur många asylsökande ett land skall kunna ta emot. Men jag tror att den bygger på förhållandet mellan befolkningsmängd och yta, folktätheten. För att lättare förstå din beräkningsmodell, som en jämförelse, önskar jag att du skulle kunna räkna ut hur många asylsökande det autonoma landet inom Danmark, Grönland, skall kunna ta emot. Grundvärden för Grönland: 56 000 invånare och en yta på 2 166 086 kvadratkilometer.

Tack på förhand.

Torbjörn Birgerson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.