19 nov 2015 06:00

19 nov 2015 06:00

Sverige står inför en samhällskollaps

Debatt:

Det Sverige som vi lärt känna håller på att falla samman. Det som tog hundratals år att bygga upp håller på att raseras på rekordtid. Vårt samhällssystem var hårt ansatt redan innan de senaste månadernas migrationsexplosion, det är lätt att glömma i dessa dagar. Den tidigare invandringen har varit extremt kostsam och medfört stora spänningar som aggregerats över åren. De s.k. utanförskapsområdena har konstant växt och för en tid sedan konstaterade rikspolisstyrelsen 55 bostadsområden där samhället inte längre kan upprätta lag och ordning, där kriminella gäng styr.

Europas gränser har kollapsat och nu strömmar människor in som, fullt försåtligt, söker sig ett bättre liv. Svenska regeringar har skapat starka incitament att söka lyckan och Sverige ses därför av många som huvudmålet. Det talas mycket i rapporteringen om flykt från Syrien och ja, situationen där är fruktansvärd. Men endast var fjärde asylsökande kommer därifrån. Sverige hade redan innan dagens migrationsnivåer västvärldens utan motstycke största asylinvandring per capita. Nivåerna vi nu ser, över 10 000 i veckan, kommer att rasera hela vårt välfärdssystem om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Varje månad kommer det alltså nästan ett helt Skövde som ska ha tak över huvudet, försörjning, vård, skola, o.s.v.

De flesta är idag överens om att integrationen av tidigare invandrare kapitalt har misslyckats. Arbetslösheten bland invandrare är skyhög, vilket gjort att försörjningsstöden rusar. Samtidigt har invandare som faktiskt har jobb betydligt lägre löner i genomsnitt, vilket innebär lägre skatteinbetalningar. Det blir alltså allt fler som ska dela på en tårta som inte växer i samma takt. Sveriges BNP/capita har under flera år legat på nolltillväxt och statsbudgeten har balanserats med kraftig underfinansiering av centrala samhällsfunktioner så som försvar och infrastruktur. Till det kan läggas orosmoln som sjunkande skolresultat och skenande bostadspriser där vi ser ut att kunna närma oss en bostadsbubbla. Om den briserar samtidigt som regeringen måste ta stora lån varvat med besparingspaket är konsekvenserna oöverblickbara.

Kostnadsprognosen för Sveriges flyktingmottagande beräknas nästa år till över 68 miljarder kr bara för det initiala mottagandet. Detta ska jämföras med de 35-40 miljarder som FN:s flyktingorgan UNHCR får in totalt och som ska hjälpa närmare 60 miljoner flyktingar i hela världen. Sveriges förmåga att hjälpa människor på flykt ute i världen minskar stadigt och regeringen tar allt mer av biståndet för att finansiera förfallet av Sverige. På senare tid har man till och med pratat om att halvera biståndet. På så vis ökar man ytterligare incitamenten att lämna sina hemländer för Europa.

Många partier har nu väsentligt börjat närma sig Sverigedemokraternas politik, men än så länge har man inte vidtagit några åtgärder som kan förväntas minska invandringen mer än på marginalen. Gränserna måste stängas snarast! Annars är det Sverige våra förfäder skapade för alltid borta.

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot

Jonas Eriksson (SD)

ordf. SD Skövde

Michael Clarke (SD)

gruppledare i kommunfullmäktige

Det Sverige som vi lärt känna håller på att falla samman. Det som tog hundratals år att bygga upp håller på att raseras på rekordtid. Vårt samhällssystem var hårt ansatt redan innan de senaste månadernas migrationsexplosion, det är lätt att glömma i dessa dagar. Den tidigare invandringen har varit extremt kostsam och medfört stora spänningar som aggregerats över åren. De s.k. utanförskapsområdena har konstant växt och för en tid sedan konstaterade rikspolisstyrelsen 55 bostadsområden där samhället inte längre kan upprätta lag och ordning, där kriminella gäng styr.

Europas gränser har kollapsat och nu strömmar människor in som, fullt försåtligt, söker sig ett bättre liv. Svenska regeringar har skapat starka incitament att söka lyckan och Sverige ses därför av många som huvudmålet. Det talas mycket i rapporteringen om flykt från Syrien och ja, situationen där är fruktansvärd. Men endast var fjärde asylsökande kommer därifrån. Sverige hade redan innan dagens migrationsnivåer västvärldens utan motstycke största asylinvandring per capita. Nivåerna vi nu ser, över 10 000 i veckan, kommer att rasera hela vårt välfärdssystem om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Varje månad kommer det alltså nästan ett helt Skövde som ska ha tak över huvudet, försörjning, vård, skola, o.s.v.

De flesta är idag överens om att integrationen av tidigare invandrare kapitalt har misslyckats. Arbetslösheten bland invandrare är skyhög, vilket gjort att försörjningsstöden rusar. Samtidigt har invandare som faktiskt har jobb betydligt lägre löner i genomsnitt, vilket innebär lägre skatteinbetalningar. Det blir alltså allt fler som ska dela på en tårta som inte växer i samma takt. Sveriges BNP/capita har under flera år legat på nolltillväxt och statsbudgeten har balanserats med kraftig underfinansiering av centrala samhällsfunktioner så som försvar och infrastruktur. Till det kan läggas orosmoln som sjunkande skolresultat och skenande bostadspriser där vi ser ut att kunna närma oss en bostadsbubbla. Om den briserar samtidigt som regeringen måste ta stora lån varvat med besparingspaket är konsekvenserna oöverblickbara.

Kostnadsprognosen för Sveriges flyktingmottagande beräknas nästa år till över 68 miljarder kr bara för det initiala mottagandet. Detta ska jämföras med de 35-40 miljarder som FN:s flyktingorgan UNHCR får in totalt och som ska hjälpa närmare 60 miljoner flyktingar i hela världen. Sveriges förmåga att hjälpa människor på flykt ute i världen minskar stadigt och regeringen tar allt mer av biståndet för att finansiera förfallet av Sverige. På senare tid har man till och med pratat om att halvera biståndet. På så vis ökar man ytterligare incitamenten att lämna sina hemländer för Europa.

Många partier har nu väsentligt börjat närma sig Sverigedemokraternas politik, men än så länge har man inte vidtagit några åtgärder som kan förväntas minska invandringen mer än på marginalen. Gränserna måste stängas snarast! Annars är det Sverige våra förfäder skapade för alltid borta.

Josef Fransson (SD)

riksdagsledamot

Jonas Eriksson (SD)

ordf. SD Skövde

Michael Clarke (SD)

gruppledare i kommunfullmäktige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.