19 nov 2015 06:01

19 nov 2015 06:01

Tystnaden på Skaraborgs sjukhus

SKAS

P4 Skaraborg sände i torsdags ett program där man granskade tystnaden som råder på Skaraborgs sjukhus. Det berättades om att anställda på sjukhuset är rädda och inte vågar uttrycka kritik och påtala missförhållanden.

Sjukhusdirektören Lars Johansson medverkade i programmet. När han fick frågan om det finns en tystnadskultur i organisationen verkade han oförstående och höll inte riktigt med om att det råder en kultur av tystnad på sjukhuset. Istället förklarade han att man från ledningens sida ser det som önskvärt att kritik framförs eftersom det kan leda till förbättring.

Med sjukhusdirektörens ord i minnet, om ledningens positiva inställning till kritik, är det kanske lämpligt att försöka ge en bild och förklara hur den här kulturen kan se ut.

Försöker du vara drivande i frågor som ska leda till förbättring inser du efter ett tag att frågorna inte är öppna för diskussion utan enbart ett givet faktum att förhålla sig till.

Ifrågasätter du verksamheten mottas din fråga från ledningens håll med kommentaren: Vad gör du själv åt saken? Ställer du konkreta frågor löper du stor risk att bli klassad som illojal och får höra: Kanske ska du inte vara kvar här. Och du ställer inga fler frågor. Hur relevanta de än är.

Det är inte organisationen det är fel på. Nej, hur kunde du tro något så dumt?

Istället för att koncentrera sig på det som problemet handlar om och försöka hitta lösningar hamnar fokus på dig som enskild medarbetare. Och det är du som är problemet.

Det är här tystnaden uppstår. Det är här kulturen skapas.

Anonym

P4 Skaraborg sände i torsdags ett program där man granskade tystnaden som råder på Skaraborgs sjukhus. Det berättades om att anställda på sjukhuset är rädda och inte vågar uttrycka kritik och påtala missförhållanden.

Sjukhusdirektören Lars Johansson medverkade i programmet. När han fick frågan om det finns en tystnadskultur i organisationen verkade han oförstående och höll inte riktigt med om att det råder en kultur av tystnad på sjukhuset. Istället förklarade han att man från ledningens sida ser det som önskvärt att kritik framförs eftersom det kan leda till förbättring.

Med sjukhusdirektörens ord i minnet, om ledningens positiva inställning till kritik, är det kanske lämpligt att försöka ge en bild och förklara hur den här kulturen kan se ut.

Försöker du vara drivande i frågor som ska leda till förbättring inser du efter ett tag att frågorna inte är öppna för diskussion utan enbart ett givet faktum att förhålla sig till.

Ifrågasätter du verksamheten mottas din fråga från ledningens håll med kommentaren: Vad gör du själv åt saken? Ställer du konkreta frågor löper du stor risk att bli klassad som illojal och får höra: Kanske ska du inte vara kvar här. Och du ställer inga fler frågor. Hur relevanta de än är.

Det är inte organisationen det är fel på. Nej, hur kunde du tro något så dumt?

Istället för att koncentrera sig på det som problemet handlar om och försöka hitta lösningar hamnar fokus på dig som enskild medarbetare. Och det är du som är problemet.

Det är här tystnaden uppstår. Det är här kulturen skapas.

Anonym

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.