20 nov 2015 06:00

20 nov 2015 06:00

Enas om en snabb lösning

FLYKTINGAR

Replik. Angående flera insändare om flyktingvågen.

Häromdagen påstods det att Sverige som är så stort kan ta emot åtta gånger fler än Tyskland för att ytan är så stor. Jaha, så då kan vi skjutsa alla till de norrländska skogarna så får de klara sig där eller vad menar man? Ytstorlek är så dumt argument att det egentligen talar för sig själv.

Vad kostar ett val? Säger Miljöpartiet i en insändare 18 november. Jo, det kanske kostar men vad kostar inte den jättelika strömmen av människor som nu kommer? Det talas om åtskilliga miljarder och att stat, kommuner och landsting/regioner får stora underskott d.v.s. det måste mötas med stora besparingar alternativt stora skattehöjningar.

Svenska folket må vara generöst men har inte insett alla konsekvenser som flyktingströmmen medför. Förutom en ekonomi i botten så är det brist på jobb, bostäder och en skola som överansträngs. I spåren av flyktingströmmen följer olika typer av extremism som vi bara sett början på.

Den stora ström som kommer via Grekland och Balkan i övrigt från Turkiet kommer inte från krigförande land. Man har haft skydd i Turkiet och alltså är de per definition inte flyktingar från krig. De flesta har bott i läger men det sitter massor av flyktingar kvar där som skulle behöva mer stöd. Vad gör Sverige? Jo, man minskar stödet till flyktingar i Turkiet för att vi har stora kostnader på hemmaplan.

EU måste avlasta Sverige både genom att omfördela de som kommit och ekonomiskt. Flyktingströmmen måste minska nu innan stora delar av samhället slutar fungera som det skall till men för alla som redan bor här.

Jag uppmanar alla ansvarstagande partier till att faktiskt enas om en snabb lösning för Sveriges bästa innan det är för sent.

Bengt

Häromdagen påstods det att Sverige som är så stort kan ta emot åtta gånger fler än Tyskland för att ytan är så stor. Jaha, så då kan vi skjutsa alla till de norrländska skogarna så får de klara sig där eller vad menar man? Ytstorlek är så dumt argument att det egentligen talar för sig själv.

Vad kostar ett val? Säger Miljöpartiet i en insändare 18 november. Jo, det kanske kostar men vad kostar inte den jättelika strömmen av människor som nu kommer? Det talas om åtskilliga miljarder och att stat, kommuner och landsting/regioner får stora underskott d.v.s. det måste mötas med stora besparingar alternativt stora skattehöjningar.

Svenska folket må vara generöst men har inte insett alla konsekvenser som flyktingströmmen medför. Förutom en ekonomi i botten så är det brist på jobb, bostäder och en skola som överansträngs. I spåren av flyktingströmmen följer olika typer av extremism som vi bara sett början på.

Den stora ström som kommer via Grekland och Balkan i övrigt från Turkiet kommer inte från krigförande land. Man har haft skydd i Turkiet och alltså är de per definition inte flyktingar från krig. De flesta har bott i läger men det sitter massor av flyktingar kvar där som skulle behöva mer stöd. Vad gör Sverige? Jo, man minskar stödet till flyktingar i Turkiet för att vi har stora kostnader på hemmaplan.

EU måste avlasta Sverige både genom att omfördela de som kommit och ekonomiskt. Flyktingströmmen måste minska nu innan stora delar av samhället slutar fungera som det skall till men för alla som redan bor här.

Jag uppmanar alla ansvarstagande partier till att faktiskt enas om en snabb lösning för Sveriges bästa innan det är för sent.

Bengt

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.