20 nov 2015 06:00

20 nov 2015 06:00

Fokus på investeringar

Debatt:

För att möta de utmaningar som vi ser i dag behöver vi fler investeringar för framtiden. Flera års fokus på sänkta skatter har skapat ett akut behov att reparera järnväg och att bygga bostäder. Därför investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen 1,2 nya miljarder för att reparera rälsen, och 6 miljarder för att skapa de bostäder som Sverige är i behov av.

Det finns många lediga jobb och vi har listor på bristyrken. Samtidigt är det många som vill ha ett arbete som inte får det. Vi behöver därför också investera i kunskap och matchning så att människor får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen satsar därför på ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av bland annat högskolan och yrkeshögskolan. Dessutom med den största reformen av vuxenutbildningen på mer än tio år – rätt till Komvux.

Inte minst för Skaraborg är det viktigt med fungerande kommunikationer och satsning på vuxenutbildning. Västra stambanan är viktig för såväl person- som godstransporter. Vi har ett gap att hämta in gentemot andra regioner vad gäller utbildningsnivå.

Under sina år vid makten har Moderaterna urholkat välfärdssystemen, utförsäkrat nästan 100 000 personer och lämnat ett underskott i statskassan på 75 miljarder kronor. Efter åtta år med en moderatledd regering var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Efter ett år av förnyelsearbete presenterade Moderaterna i somras ett ”förstajobbet-avdrag” för att bryta det ”nya utanförskapet” – i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med ett nytt namn.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna enats om insatser för att hantera flyktingkrisen. Det är välkommet att Moderaterna släppte den partipolitiska prestigen och kom till förhandlingsbordet. Nu har vi en bred enighet och ett brett stöd för att fortsätta genomföra insatser för att hantera flyktingsituationen. Men vi måste göra mer för att hantera situationen och regeringen har öppnat för nya samtal över blockgränserna.

Sverige står inför en stor utmaning. Nu krävs handlingskraft och samarbete, inte ökad polemik och polarisering.

Patrik Björck

Falköping

distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

För att möta de utmaningar som vi ser i dag behöver vi fler investeringar för framtiden. Flera års fokus på sänkta skatter har skapat ett akut behov att reparera järnväg och att bygga bostäder. Därför investerar den socialdemokratiskt ledda regeringen 1,2 nya miljarder för att reparera rälsen, och 6 miljarder för att skapa de bostäder som Sverige är i behov av.

Det finns många lediga jobb och vi har listor på bristyrken. Samtidigt är det många som vill ha ett arbete som inte får det. Vi behöver därför också investera i kunskap och matchning så att människor får den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. Regeringen satsar därför på ett nytt kunskapslyft med en kraftfull utbyggnad av bland annat högskolan och yrkeshögskolan. Dessutom med den största reformen av vuxenutbildningen på mer än tio år – rätt till Komvux.

Inte minst för Skaraborg är det viktigt med fungerande kommunikationer och satsning på vuxenutbildning. Västra stambanan är viktig för såväl person- som godstransporter. Vi har ett gap att hämta in gentemot andra regioner vad gäller utbildningsnivå.

Under sina år vid makten har Moderaterna urholkat välfärdssystemen, utförsäkrat nästan 100 000 personer och lämnat ett underskott i statskassan på 75 miljarder kronor. Efter åtta år med en moderatledd regering var arbetslösheten högre än när de tillträdde. Efter ett år av förnyelsearbete presenterade Moderaterna i somras ett ”förstajobbet-avdrag” för att bryta det ”nya utanförskapet” – i verkligheten ett sjätte jobbskatteavdrag med ett nytt namn.

Regeringen har tillsammans med Centerpartiet, Folkpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna enats om insatser för att hantera flyktingkrisen. Det är välkommet att Moderaterna släppte den partipolitiska prestigen och kom till förhandlingsbordet. Nu har vi en bred enighet och ett brett stöd för att fortsätta genomföra insatser för att hantera flyktingsituationen. Men vi måste göra mer för att hantera situationen och regeringen har öppnat för nya samtal över blockgränserna.

Sverige står inför en stor utmaning. Nu krävs handlingskraft och samarbete, inte ökad polemik och polarisering.

Patrik Björck

Falköping

distriktsordförande

Socialdemokraterna Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.