20 nov 2015 06:00

20 nov 2015 06:00

Inför plikttjänstgöring!

FLYKTINGFRÅGAN

Replik. Fackförbunden Vision Skara, Falköping och Skövde har i den synnerligen angelägna flyktingfrågan skrivit: Vi klarar flyktingsituationen med rätt förutsättningar. De har tydligen låtit göra en seriös undersökning som visar att rätt förutsättningar inte föreligger. Det som saknas är administration, personal, samordning och ett smidigt regelverk, heter det. Det är inte svårt att bejaka när man följer den klart svåra situationen.

Artikeln ger uttryck för ett starkt och klartänkt engagemang. Motsvarande engagemang kan avläsas i samhället med hjälp av många, vilket är glädjande. Frivilliga ställer upp och pengar skänks. Men vad händer? Politikerna gör en hel del även om det är sent.

Det som sker i samhället idag med flyktingströmmen och oklarheter i försvars- och säkerhetspolitiken inger inte förtroende för Sveriges ledning vad gäller landets inre och yttre säkerhet. Det hänger ihop!

Men tack och lov visar både Visionens artikel och medborgarna att vilja och engagemang finns för att lösa svåra problem. Säkert kommer det att ta årtionden innan man kan avläsa tydliga resultat av nuvarande flyktingsituation – bra eller mindre bra. Kommer det att hända något nu på kort sikt för alla utsatta människor eller långsiktigt för inre och yttre säkerhet från statsmakternas sida när nu medborgarna öppnat sina hjärtan?

Varför ska det vara så svårt för statsmakterna att införa plikttjänstgöring i Sverige? Den behövs både för den inre och yttre säkerheten. Låt oss hoppas att statsmakterna lyssnar och handlar!

Per Blomquist

Artikeln ger uttryck för ett starkt och klartänkt engagemang. Motsvarande engagemang kan avläsas i samhället med hjälp av många, vilket är glädjande. Frivilliga ställer upp och pengar skänks. Men vad händer? Politikerna gör en hel del även om det är sent.

Det som sker i samhället idag med flyktingströmmen och oklarheter i försvars- och säkerhetspolitiken inger inte förtroende för Sveriges ledning vad gäller landets inre och yttre säkerhet. Det hänger ihop!

Men tack och lov visar både Visionens artikel och medborgarna att vilja och engagemang finns för att lösa svåra problem. Säkert kommer det att ta årtionden innan man kan avläsa tydliga resultat av nuvarande flyktingsituation – bra eller mindre bra. Kommer det att hända något nu på kort sikt för alla utsatta människor eller långsiktigt för inre och yttre säkerhet från statsmakternas sida när nu medborgarna öppnat sina hjärtan?

Varför ska det vara så svårt för statsmakterna att införa plikttjänstgöring i Sverige? Den behövs både för den inre och yttre säkerheten. Låt oss hoppas att statsmakterna lyssnar och handlar!

Per Blomquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.