20 nov 2015 06:00

20 nov 2015 06:00

Respektera kvinnors integritet

ABORTER

Centerkvinnorna är djupt oroade över att nästan alla remissinstanser säger ja till förslaget om att låta aborter registreras i Socialstyrelsens patientregister. Forskning kan utföras utan exempelvis personnummer eller bostadskoordinater. Kvinnors rättigheter, anonymitet, integritet och säkerhet får inte riskeras i forskningens namn.

Rätten till fri abort ifrågasätts allt oftare över hela världen och vi ser en stor risk för oönskade effekter om uppgifter om personnummer och bostadsort skulle komma ut i det här fallet. Det kan vara förenat med livsfara för vissa kvinnor om det uppdagas att de genomfört en abort, vilket talar för att persondata inte bör registerföras.

Idag finns det många detaljer som inte registreras när det gäller abort, då kvinnors integritet respekteras högre. Integriteten och den enskilda människan har ansetts viktigare än systemet. Men nu föreslår alltså Socialstyrelsen att det är viktigare att all sjukvård ska registreras på samma sätt i nationella databaser för forskning, kvalitetssäkring på nationell nivå, och för att undvika särbehandling.

Vi tycker att integritetsskäl bör väga tyngre än fördelarna med registrering. Riskerna att personuppgifter om kvinnor som genomgått en abort når obehöriga kan ge oanade konsekvenser. Socialstyrelsen vill dessutom registrera följande kring de kvinnor som genomgått abort: Folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelseort, medborgarskap, civilstånd, in- och utflyttning i/ur landet, personnummerförändring, dödsdatum, personnummer och bosättningsort.

Centerkvinnorna säger bestämt nej till en sådan olycklig utveckling. Forskning kan utföras utan exempelvis bostadskoordinater och personnummer. Vad gäller aborträtten måste integriteten och kvinnan gå före systemet.

Gunilla Hjelm

Helena Vilhelmsson

Ulrika Axelsson

Centerkvinnorna

Centerkvinnorna är djupt oroade över att nästan alla remissinstanser säger ja till förslaget om att låta aborter registreras i Socialstyrelsens patientregister. Forskning kan utföras utan exempelvis personnummer eller bostadskoordinater. Kvinnors rättigheter, anonymitet, integritet och säkerhet får inte riskeras i forskningens namn.

Rätten till fri abort ifrågasätts allt oftare över hela världen och vi ser en stor risk för oönskade effekter om uppgifter om personnummer och bostadsort skulle komma ut i det här fallet. Det kan vara förenat med livsfara för vissa kvinnor om det uppdagas att de genomfört en abort, vilket talar för att persondata inte bör registerföras.

Idag finns det många detaljer som inte registreras när det gäller abort, då kvinnors integritet respekteras högre. Integriteten och den enskilda människan har ansetts viktigare än systemet. Men nu föreslår alltså Socialstyrelsen att det är viktigare att all sjukvård ska registreras på samma sätt i nationella databaser för forskning, kvalitetssäkring på nationell nivå, och för att undvika särbehandling.

Vi tycker att integritetsskäl bör väga tyngre än fördelarna med registrering. Riskerna att personuppgifter om kvinnor som genomgått en abort når obehöriga kan ge oanade konsekvenser. Socialstyrelsen vill dessutom registrera följande kring de kvinnor som genomgått abort: Folkbokföringsort, fastighetskoordinater, födelseort, medborgarskap, civilstånd, in- och utflyttning i/ur landet, personnummerförändring, dödsdatum, personnummer och bosättningsort.

Centerkvinnorna säger bestämt nej till en sådan olycklig utveckling. Forskning kan utföras utan exempelvis bostadskoordinater och personnummer. Vad gäller aborträtten måste integriteten och kvinnan gå före systemet.

Gunilla Hjelm

Helena Vilhelmsson

Ulrika Axelsson

Centerkvinnorna

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.