23 nov 2015 06:01

23 nov 2015 06:01

Bra gjort, länsstyrelsen!

CEMENTA

Heder till länsstyrelsen till ert beslut i Cementafrågan! Det är befriande att uppleva att det i den myndigheten finns både kunskap och känsla för vår natur och miljö!

Det beklagansvärda är att det är så skralt med den varan bland majoriteten av våra fullmäktigeledamöter. Är det partipiskan som viner eller är de som Bergman som inte kan eller vet något om natur och miljö, och dit får vi också föra Walterum från det gröna partiet.

Det talas om att slå vakt om arbetstillfällen, och det skall man naturligtvis göra, men inte till vilket pris som helst. Kan deras ställningstagande ha någon annan orsak?

När det gäller arbetstillfällen så har de sedan tidigare minskat med flera hundra på Cementa, för att inte tala om tusentals som försvunnit på andra sidan vägen, hos Rockwool, Durox, Dilox och Svenska Stenhus. I andra änden av stan försvann ett tusental med Melka och Libo.

Allt detta har Skövde överlevt och klarat med glans, så de få arbetstillfällen det gäller i Cementafallet kommer säkert inte bli någon katastrof utan klaras även det galant!

När Cementa skall avvecklas och området städas och rensas för att ge plats till byggnation av bostäder och småföretag, då kommer att skapas många arbetstillfällen!

Det blir naturligtvis spännande att se vad Mark- och Miljödomstolen kommer att besluta en bit in på nästa år! Hoppet står nu till att de på samma sätt som länsstyrelsen slår vakt om natur, kultur och miljö!

Heders till alla som under många år kämpat för bevarande av Våmbsdalen och stora delar av Billingen, där kan inte låtas bli att nämna Alv Svensson och Douglas Hjalmarsson, vilka är de vi sett i pressen och hört på radio. Men de har som tur är inte varit ensamma i sin strid för Skövdes natur, kultur och miljö! De som är för ramponeringen av Billingsluttningen borde skämmas!

Anders Löfgren

Heder till länsstyrelsen till ert beslut i Cementafrågan! Det är befriande att uppleva att det i den myndigheten finns både kunskap och känsla för vår natur och miljö!

Det beklagansvärda är att det är så skralt med den varan bland majoriteten av våra fullmäktigeledamöter. Är det partipiskan som viner eller är de som Bergman som inte kan eller vet något om natur och miljö, och dit får vi också föra Walterum från det gröna partiet.

Det talas om att slå vakt om arbetstillfällen, och det skall man naturligtvis göra, men inte till vilket pris som helst. Kan deras ställningstagande ha någon annan orsak?

När det gäller arbetstillfällen så har de sedan tidigare minskat med flera hundra på Cementa, för att inte tala om tusentals som försvunnit på andra sidan vägen, hos Rockwool, Durox, Dilox och Svenska Stenhus. I andra änden av stan försvann ett tusental med Melka och Libo.

Allt detta har Skövde överlevt och klarat med glans, så de få arbetstillfällen det gäller i Cementafallet kommer säkert inte bli någon katastrof utan klaras även det galant!

När Cementa skall avvecklas och området städas och rensas för att ge plats till byggnation av bostäder och småföretag, då kommer att skapas många arbetstillfällen!

Det blir naturligtvis spännande att se vad Mark- och Miljödomstolen kommer att besluta en bit in på nästa år! Hoppet står nu till att de på samma sätt som länsstyrelsen slår vakt om natur, kultur och miljö!

Heders till alla som under många år kämpat för bevarande av Våmbsdalen och stora delar av Billingen, där kan inte låtas bli att nämna Alv Svensson och Douglas Hjalmarsson, vilka är de vi sett i pressen och hört på radio. Men de har som tur är inte varit ensamma i sin strid för Skövdes natur, kultur och miljö! De som är för ramponeringen av Billingsluttningen borde skämmas!

Anders Löfgren

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.