23 nov 2015 06:00

23 nov 2015 06:00

Viktigt att skapa arbetsro inom sjukvården

Debatt:

När den grönblå majoriteten tog över ledningen i Västra Götalandsregionen efter förra höstens val fick vi ärva stora problem, som kan härledas till de ekonomiska obalanserna på sjukhusen efter ett mångårigt S-styre. Därför beslutade vi att omedelbart tillföra sjukhusen 750 miljoner kronor extra redan för 2015. Detta med syfte att rätta till de obalanser som de röda partierna lämnade efter sig 2014. Nu redovisar tyvärr ändå flera av sjukhusen prognoser på underskott för 2015 – trots de extra tillskotten.

Ekonomiska underskott på våra sjukhus är på intet sätt något nytt. I varierande grad har detta under alla år i regionens historia snarare varit mer regel än undantag. Under de senaste tio åren mellan 2005 och 2014 har de större sjukhusgrupperna gått med underskott med omkring 2 400 miljoner kronor.

Trots historiska fakta och trots den grönblå majoritetens stora satsningar på sjukvården försöker Socialdemokraterna ta billiga poäng genom att nu i opposition kräva handlingskraft och ekonomiska förstärkningar av sjukvården. Det är att slå in öppna dörrar, framförallt eftersom det är precis vad Grönblå Samverkan nu gör efter år av politisk stagnation och idélöshet.

Den grönblå majoritetens prioriteringar har inneburit ökade intäkter till sjukhusen på mellan fyra till åtta procent, enligt månadsfakta som redovisas till regionstyrelsen. Som jämförelse kan noteras att sjukhusens intäkter de senaste fem åren, det vill säga under Socialdemokraternas tid, enbart ökat med mellan två till fyra procent.

Jag tvivlar starkt på att situationen i dag hade varit bättre med Socialdemokraternas justerade förslag till budget för 2015. Den innehöll ett lägre regionbidrag till sjukvården med 447 miljoner kronor i förhållande till majoritetspartiernas budget. Det vore intressant att få en trovärdig beskrivning från Socialdemokraterna om hur detta skulle kunna vara lösningen på de ekonomiska problemen för sjukhusen.

Vidare ville Socialdemokraterna i sitt budgetförslag under 2016 satsa på Göteborgsområdet, men då på bekostnad av Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus. Grönblå Samverkan satsar istället på samtliga sjukhusgrupper i regionen. Dessutom tar vi ansvar för finanserna medan Socialdemokraternas förslag skulle leda till att miljardunderskott byggs upp.

Att skapa arbetsro och framtidstro inom sjukvården är en av Grönblå Samverkans högsta målsättningar. Det handlar om att ge sjukhusen, sjukvården och medarbetarna långsiktiga och stabila förutsättningar att leverera en god vård. Röda siffror, vårdköer och en bristande arbetsmiljö och verksamhet är inte acceptabelt, utan kräver verkningsfulla åtgärder och insatser. Möjligheterna att nå framgång är, vill jag hävda, större nu än under alla år av socialdemokratiskt maktinnehav i Västra Götalandsregionen.

Johnny Magnusson (M)

ordförande i regionstyrelsen

När den grönblå majoriteten tog över ledningen i Västra Götalandsregionen efter förra höstens val fick vi ärva stora problem, som kan härledas till de ekonomiska obalanserna på sjukhusen efter ett mångårigt S-styre. Därför beslutade vi att omedelbart tillföra sjukhusen 750 miljoner kronor extra redan för 2015. Detta med syfte att rätta till de obalanser som de röda partierna lämnade efter sig 2014. Nu redovisar tyvärr ändå flera av sjukhusen prognoser på underskott för 2015 – trots de extra tillskotten.

Ekonomiska underskott på våra sjukhus är på intet sätt något nytt. I varierande grad har detta under alla år i regionens historia snarare varit mer regel än undantag. Under de senaste tio åren mellan 2005 och 2014 har de större sjukhusgrupperna gått med underskott med omkring 2 400 miljoner kronor.

Trots historiska fakta och trots den grönblå majoritetens stora satsningar på sjukvården försöker Socialdemokraterna ta billiga poäng genom att nu i opposition kräva handlingskraft och ekonomiska förstärkningar av sjukvården. Det är att slå in öppna dörrar, framförallt eftersom det är precis vad Grönblå Samverkan nu gör efter år av politisk stagnation och idélöshet.

Den grönblå majoritetens prioriteringar har inneburit ökade intäkter till sjukhusen på mellan fyra till åtta procent, enligt månadsfakta som redovisas till regionstyrelsen. Som jämförelse kan noteras att sjukhusens intäkter de senaste fem åren, det vill säga under Socialdemokraternas tid, enbart ökat med mellan två till fyra procent.

Jag tvivlar starkt på att situationen i dag hade varit bättre med Socialdemokraternas justerade förslag till budget för 2015. Den innehöll ett lägre regionbidrag till sjukvården med 447 miljoner kronor i förhållande till majoritetspartiernas budget. Det vore intressant att få en trovärdig beskrivning från Socialdemokraterna om hur detta skulle kunna vara lösningen på de ekonomiska problemen för sjukhusen.

Vidare ville Socialdemokraterna i sitt budgetförslag under 2016 satsa på Göteborgsområdet, men då på bekostnad av Södra Älvsborgs sjukhus, NU-sjukvården och Skaraborgs sjukhus. Grönblå Samverkan satsar istället på samtliga sjukhusgrupper i regionen. Dessutom tar vi ansvar för finanserna medan Socialdemokraternas förslag skulle leda till att miljardunderskott byggs upp.

Att skapa arbetsro och framtidstro inom sjukvården är en av Grönblå Samverkans högsta målsättningar. Det handlar om att ge sjukhusen, sjukvården och medarbetarna långsiktiga och stabila förutsättningar att leverera en god vård. Röda siffror, vårdköer och en bristande arbetsmiljö och verksamhet är inte acceptabelt, utan kräver verkningsfulla åtgärder och insatser. Möjligheterna att nå framgång är, vill jag hävda, större nu än under alla år av socialdemokratiskt maktinnehav i Västra Götalandsregionen.

Johnny Magnusson (M)

ordförande i regionstyrelsen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.