24 nov 2015 06:01

24 nov 2015 06:01

Utveckling lönar sig

KOMMUNEN.

Replik.Till Observant (SLA 18/11).

Signaturen utger sig för att ha arbetat som ekonom i fyrtio år och inte förstår sambandet mellan verksamhet och ekonomi. Mycket märkligt!

Gör man åtstramningar i en verksamhet skadas denna. Då är det ekonomens ansvar att slå larm till beslutsfattarna och få dessa att inse sitt ansvar.

Det har blivit mycket märkligt i vårt land; vi har inte råd att ge människorna arbete, men vi har råd att ge dem bistånd.

Kommunen rustar ned fritidsgårdarna och skapar därigenom utanförskap. Många av dessa vilsna ungdomar ägnar sig åt droger och kommer lätt in på den kriminella banan. Då skall samhället hjälpa dessa ungdomar tillbaka till det sociala livet igen, men med kostnader som vida överstiger det man sparat. Men det belastar ett annat konto.

Samma gäller åtstramningen inom äldreomsorgen. Där finns nio procent av de anställda i ett sjukdomstillstånd. För att rehabilitera dessa kostar den insatsen betydligt mer än vad det skulle kosta att ha personalen i verksamhet. Det personliga lidandet under tiden går utanför kommunens ekonomiska ramar, där finns ingen arbetsgivare som tar ansvar.

Liknande situation är det inom skolans område. För få lärare, med risk för utbrändhet. Tar du som ekonom ansvar för detta?

Det är dags för ett nytänkande. Satsa på utveckling, det lönar sig!

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Signaturen utger sig för att ha arbetat som ekonom i fyrtio år och inte förstår sambandet mellan verksamhet och ekonomi. Mycket märkligt!

Gör man åtstramningar i en verksamhet skadas denna. Då är det ekonomens ansvar att slå larm till beslutsfattarna och få dessa att inse sitt ansvar.

Det har blivit mycket märkligt i vårt land; vi har inte råd att ge människorna arbete, men vi har råd att ge dem bistånd.

Kommunen rustar ned fritidsgårdarna och skapar därigenom utanförskap. Många av dessa vilsna ungdomar ägnar sig åt droger och kommer lätt in på den kriminella banan. Då skall samhället hjälpa dessa ungdomar tillbaka till det sociala livet igen, men med kostnader som vida överstiger det man sparat. Men det belastar ett annat konto.

Samma gäller åtstramningen inom äldreomsorgen. Där finns nio procent av de anställda i ett sjukdomstillstånd. För att rehabilitera dessa kostar den insatsen betydligt mer än vad det skulle kosta att ha personalen i verksamhet. Det personliga lidandet under tiden går utanför kommunens ekonomiska ramar, där finns ingen arbetsgivare som tar ansvar.

Liknande situation är det inom skolans område. För få lärare, med risk för utbrändhet. Tar du som ekonom ansvar för detta?

Det är dags för ett nytänkande. Satsa på utveckling, det lönar sig!

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.