25 nov 2015 06:00

25 nov 2015 06:00

Med matematik kan man visa mycket

FLYKTINGAR

Replik. Till ”Vän av ordning” (SLA 24/11).

Kanske kan du försöka anta en mer nyanserad position till historia, motsättningar mellan religioner och politik? Kanske minskar din trovärdighet och andras intresse för att ta dig på allvar när du ironiserar över den svenska viljan att hjälpa? Kanske kan man uppfatta förhållandet mellan olika religioner på ett annat sätt än som en tusenårig ”gryende konflikt”? Kanske ligger det en fara i att använda ihåliga argument för att lyfta fram rädsla som en ”helt adekvat känsla” med ett gott syfte?

Jag håller inte med dig om att den svenska modellen skulle vara negativ för säkerheten i Sverige. Det är däremot rimligt att anta att utgångspunkten samförstånd har besparat vårt land många konflikter under större delen av 1900-talet, såväl inhemska som internationella.

Jag delar heller inte din uppfattning om att rädsla skulle vara en ”känsla som kan leda till att vi skyddar oss bättre”, eftersom den bygger på en föreställning om att människor skulle fungera på samma sätt som före civilisationernas uppkomst. Samhällsbyggandet är som bekant en stor del av människans historia, där vår gemensamma kultur ständigt bidragit till att utveckla våra möjligheter att bättre förhålla oss till och hantera de primitiva känslor vi biologiskt fortfarande har, såsom till exempel rädsla, besvikelse och sorg. Det finns flera historiska exempel där rädsla varit en bidragande orsak till konflikter och ett påstående om att rädsla skulle bidra till ett rationellt handlande är enligt min mening felaktigt.

Du skriver också att ”små grupper inom islam” har ”våldspotential”, men menar samtidigt att ”även en liten fraktion blir ett stort antal”. Med matematik kan man visa mycket. Bland annat att, med ditt resonemang ovan, så är de små grupper inom kristendomen som har ”våldspotential” runt 35 procent fler.

MathGamer

Kanske kan du försöka anta en mer nyanserad position till historia, motsättningar mellan religioner och politik? Kanske minskar din trovärdighet och andras intresse för att ta dig på allvar när du ironiserar över den svenska viljan att hjälpa? Kanske kan man uppfatta förhållandet mellan olika religioner på ett annat sätt än som en tusenårig ”gryende konflikt”? Kanske ligger det en fara i att använda ihåliga argument för att lyfta fram rädsla som en ”helt adekvat känsla” med ett gott syfte?

Jag håller inte med dig om att den svenska modellen skulle vara negativ för säkerheten i Sverige. Det är däremot rimligt att anta att utgångspunkten samförstånd har besparat vårt land många konflikter under större delen av 1900-talet, såväl inhemska som internationella.

Jag delar heller inte din uppfattning om att rädsla skulle vara en ”känsla som kan leda till att vi skyddar oss bättre”, eftersom den bygger på en föreställning om att människor skulle fungera på samma sätt som före civilisationernas uppkomst. Samhällsbyggandet är som bekant en stor del av människans historia, där vår gemensamma kultur ständigt bidragit till att utveckla våra möjligheter att bättre förhålla oss till och hantera de primitiva känslor vi biologiskt fortfarande har, såsom till exempel rädsla, besvikelse och sorg. Det finns flera historiska exempel där rädsla varit en bidragande orsak till konflikter och ett påstående om att rädsla skulle bidra till ett rationellt handlande är enligt min mening felaktigt.

Du skriver också att ”små grupper inom islam” har ”våldspotential”, men menar samtidigt att ”även en liten fraktion blir ett stort antal”. Med matematik kan man visa mycket. Bland annat att, med ditt resonemang ovan, så är de små grupper inom kristendomen som har ”våldspotential” runt 35 procent fler.

MathGamer

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.