25 nov 2015 06:01

25 nov 2015 06:01

Öronmärk bostäder för våldsutsatta kvinnor

VÅLD MOT KVINNOR

Idag den 25 november är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våldet har inget med social ställning, makt eller status att göra, det skär genom alla samhällsklasser och miljöer. Ofta lever våldsutsatta kvinnor i ständig skräck eller oro för att bli slagen, vilket medför konsekvenser som återkommande sjukskrivningar, kasserad ekonomi, depression, m.m.

En kvinna som lever med våld eller under hot om våld, är bland de mest utsatta i vårt samhälle. I Skövde finns kvinnohuset Tranan som erbjuder skyddat boende i ett akut skede. En vistelse på Tranan kan många gånger innebära skillnaden mellan liv och död.

Tanken är att kvinnan och hennes barn ska få skydd under några månader, och därefter flytta till en utslussningslägenhet. Men på grund av rådande bostadsbrist blir vistelsen ofta betydligt längre, och platsbrist uppstår för nya kvinnor som behöver skydd. I en rikstäckande kartläggning som genomfördes 2013 av SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) är platsbrist främsta orsaken till att man tvingas säga nej när socialtjänst eller kvinnorna själva söker plats.

Folkpartiet Liberalerna i Skövde lade i mars 2014 en motion till fullmäktige om att kommunen ska öronmärka en viss del av hyresbeståndet till dessa kvinnor, den dag de lämnar det skyddade boendet. Motionen har nu varit ute på remiss och socialnämnden ställde sig positiv till förslaget att öronmärka en viss del av det hyresbeståndet till våldsutsatta kvinnor. Skövdebostäder anser sig dock inte ha möjlighet till detta, men hoppet står nu till privata hyresvärdar. Helt klart är att något måste göras, för att Kvinnohuset Tranan fortsatt ska kunna ta emot kvinnor med barn som fruktar för sina liv.

Louise Clausen

vice ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg

Elin Elfverson

ledamot i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna i Skövde

Idag den 25 november är det Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Våldet har inget med social ställning, makt eller status att göra, det skär genom alla samhällsklasser och miljöer. Ofta lever våldsutsatta kvinnor i ständig skräck eller oro för att bli slagen, vilket medför konsekvenser som återkommande sjukskrivningar, kasserad ekonomi, depression, m.m.

En kvinna som lever med våld eller under hot om våld, är bland de mest utsatta i vårt samhälle. I Skövde finns kvinnohuset Tranan som erbjuder skyddat boende i ett akut skede. En vistelse på Tranan kan många gånger innebära skillnaden mellan liv och död.

Tanken är att kvinnan och hennes barn ska få skydd under några månader, och därefter flytta till en utslussningslägenhet. Men på grund av rådande bostadsbrist blir vistelsen ofta betydligt längre, och platsbrist uppstår för nya kvinnor som behöver skydd. I en rikstäckande kartläggning som genomfördes 2013 av SKR (Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund) är platsbrist främsta orsaken till att man tvingas säga nej när socialtjänst eller kvinnorna själva söker plats.

Folkpartiet Liberalerna i Skövde lade i mars 2014 en motion till fullmäktige om att kommunen ska öronmärka en viss del av hyresbeståndet till dessa kvinnor, den dag de lämnar det skyddade boendet. Motionen har nu varit ute på remiss och socialnämnden ställde sig positiv till förslaget att öronmärka en viss del av det hyresbeståndet till våldsutsatta kvinnor. Skövdebostäder anser sig dock inte ha möjlighet till detta, men hoppet står nu till privata hyresvärdar. Helt klart är att något måste göras, för att Kvinnohuset Tranan fortsatt ska kunna ta emot kvinnor med barn som fruktar för sina liv.

Louise Clausen

vice ordförande Liberala Kvinnor Skaraborg

Elin Elfverson

ledamot i kommunfullmäktige för Folkpartiet Liberalerna i Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.