26 nov 2015 06:01

26 nov 2015 06:01

Bygg och häpna

SKÖVDEBOSTÄDER

I dagarna damp en skrift ned i brevlådan som visar hur fantastiskt det ska bli i Skövde då alla nya bostadsområden blir byggda. Och visst behövs det bostäder, det råder det inget tvivel om, men utöver det imponerar Skövdebostäders material inte mycket. Även om det är menat som ett diskussionsunderlag så ger det ett oroväckande fragmentariskt intryck. Men det som oroar mest är att Skövdebostäder driver på en utveckling som inte alls är samkörd med vad resten av kommunen och föreningslivet ser framför sig gällande hur Billingens fritidsområde ska utvecklas.

Enligt ”Vision Skövde 2025” ska Skövde verka för det goda livet där livspusslet går ihop. Den kanske viktigaste tillgången i det arbetet är Billingens fritidsområde och en väsentlig del av Billingen är slalombacken. Skisserna som Skövdebostäder presenterar är alldeles uppenbart gjorda av någon som inte är insatt i hur en modern utförsåkningsanläggning ska utformas. Den smala ränna som föreslås skulle i bästa fall kunna fungera som pulkabacke men duger inte på långa vägar till för skidåkning. Alla planer på att utveckla fritidsområdet på Billingen vintertid, och för all del också vinterturismen som i realiteten har stor potential i Skövde, skulle därmed gå om intet. Dessutom har ju Skövde kommun i sin översiktsplan avsatt hela området runt Käpplunda gruva för utvecklingen av just Billingebacken, och det kan man ju tycka att Skövdebostäder borde vara medvetna om.

Linbanan som illustratören ritat in här och där får väl mest ses som ett något naivt försök att tänka kreativt. Det framgår dock inte av broschyrens texter om man på Skövdebostäder är medvetna om vad ett sådant bygge skulle kosta eller hur man tänkt finansiera det.

Det går tyvärr inte att dölja kunskapsbrister med en aldrig så vacker presentation i en skrift tryckt på parfymerat papper. Men visst, bygger man en gondolbana för en halv miljard kronor så kommer nog många att häpna. Ändå är jag fast övertygad om att en genomtänkt satsning på Billingens fritidsområde, inklusive en utbyggnad av slalombacken med fler nedfarter i varierad svårighetsgrad och tillhörande hotell på toppen av berget, ger betydligt mycket mer effekt i arbetet mot ”Vision Skövde 2025” än Skövdebostäders fantasifulla alster. Men det brådskar. Andra liknande städer i södra Sverige har kommit längre än Skövde. Det gäller för kommunen, näringslivet och föreningar att gemensamt och med kraft jobba vidare mot visionen och då finns det inte plats för så illa genomarbetade förslag som det som Skövdebostäder presenterar.

Niklas Lundquist

I dagarna damp en skrift ned i brevlådan som visar hur fantastiskt det ska bli i Skövde då alla nya bostadsområden blir byggda. Och visst behövs det bostäder, det råder det inget tvivel om, men utöver det imponerar Skövdebostäders material inte mycket. Även om det är menat som ett diskussionsunderlag så ger det ett oroväckande fragmentariskt intryck. Men det som oroar mest är att Skövdebostäder driver på en utveckling som inte alls är samkörd med vad resten av kommunen och föreningslivet ser framför sig gällande hur Billingens fritidsområde ska utvecklas.

Enligt ”Vision Skövde 2025” ska Skövde verka för det goda livet där livspusslet går ihop. Den kanske viktigaste tillgången i det arbetet är Billingens fritidsområde och en väsentlig del av Billingen är slalombacken. Skisserna som Skövdebostäder presenterar är alldeles uppenbart gjorda av någon som inte är insatt i hur en modern utförsåkningsanläggning ska utformas. Den smala ränna som föreslås skulle i bästa fall kunna fungera som pulkabacke men duger inte på långa vägar till för skidåkning. Alla planer på att utveckla fritidsområdet på Billingen vintertid, och för all del också vinterturismen som i realiteten har stor potential i Skövde, skulle därmed gå om intet. Dessutom har ju Skövde kommun i sin översiktsplan avsatt hela området runt Käpplunda gruva för utvecklingen av just Billingebacken, och det kan man ju tycka att Skövdebostäder borde vara medvetna om.

Linbanan som illustratören ritat in här och där får väl mest ses som ett något naivt försök att tänka kreativt. Det framgår dock inte av broschyrens texter om man på Skövdebostäder är medvetna om vad ett sådant bygge skulle kosta eller hur man tänkt finansiera det.

Det går tyvärr inte att dölja kunskapsbrister med en aldrig så vacker presentation i en skrift tryckt på parfymerat papper. Men visst, bygger man en gondolbana för en halv miljard kronor så kommer nog många att häpna. Ändå är jag fast övertygad om att en genomtänkt satsning på Billingens fritidsområde, inklusive en utbyggnad av slalombacken med fler nedfarter i varierad svårighetsgrad och tillhörande hotell på toppen av berget, ger betydligt mycket mer effekt i arbetet mot ”Vision Skövde 2025” än Skövdebostäders fantasifulla alster. Men det brådskar. Andra liknande städer i södra Sverige har kommit längre än Skövde. Det gäller för kommunen, näringslivet och föreningar att gemensamt och med kraft jobba vidare mot visionen och då finns det inte plats för så illa genomarbetade förslag som det som Skövdebostäder presenterar.

Niklas Lundquist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.