26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Ett klassiskt dilemma

EKONOMI

Replik. PRO i Skövde svarade 24/11 på mina tidigare rader om ekonomi, i detta fall främst kommunal dito. Det är lätt att hålla med om en del av resonemanget.

Argumenteringen är intressant eftersom den berör det dilemma som är klassiskt för beslutsfattare i ärenden som påverkar ekonomin. Å ena sidan finns de universella ekonomiska lagarna som gäller och verkar oavsett om det gäller privat, kommunal, landstings- eller statlig ekonomi och oavsett om man lever i ett land med marknadsekonomi eller kommunistisk planekonomi. Följs dessa inte får man automatiskt problem senare. Å andra sidan finns det ibland lite mer långsiktiga effekter av satsningar som slår igenom positivt på sikt, d v s mer än ett år (normal tidsram och bas för ekonomisk tilldelning/uppföljning för t ex företag, kommuner, landsting och enskilt land).

Jag hittade tyvärr inga svar på de konkreta frågor som ställdes om hur kommunledningen skulle göra i praktiken enligt exemplet.

Observant

Argumenteringen är intressant eftersom den berör det dilemma som är klassiskt för beslutsfattare i ärenden som påverkar ekonomin. Å ena sidan finns de universella ekonomiska lagarna som gäller och verkar oavsett om det gäller privat, kommunal, landstings- eller statlig ekonomi och oavsett om man lever i ett land med marknadsekonomi eller kommunistisk planekonomi. Följs dessa inte får man automatiskt problem senare. Å andra sidan finns det ibland lite mer långsiktiga effekter av satsningar som slår igenom positivt på sikt, d v s mer än ett år (normal tidsram och bas för ekonomisk tilldelning/uppföljning för t ex företag, kommuner, landsting och enskilt land).

Jag hittade tyvärr inga svar på de konkreta frågor som ställdes om hur kommunledningen skulle göra i praktiken enligt exemplet.

Observant

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.