26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Minska kött- och mejerikonsumtionen

KLIMATMÖTET I PARIS

Utsläpp. På måndag hålls Förenta nationernas klimatkonferens COP21 i Paris. Målet med FN:s klimatmöte är att begränsa den globala uppvärmningen så att jordens medeltemperatur inte ska öka. Världens länder ska komma överens om att minska sina utsläpp så att vi håller oss så långt under den satta två-gradersgränsen som möjligt.

Vad världens ledare inte nämner är att den animaliska produktionen står för över hälften av jordens alla utsläpp utav de skadliga växthusgaserna. Om vi minskar på vår kött-, ägg- och mejerikonsumtion så bidrar vi aktivt till att medeltemperaturen på jorden inte höjs. Det finns gott om fullvärdiga näringsrika alternativ till kött och mejeriprodukter. Ett val som är bra för djur, hälsa och vår miljö.

Mattias Elensjö

Vad världens ledare inte nämner är att den animaliska produktionen står för över hälften av jordens alla utsläpp utav de skadliga växthusgaserna. Om vi minskar på vår kött-, ägg- och mejerikonsumtion så bidrar vi aktivt till att medeltemperaturen på jorden inte höjs. Det finns gott om fullvärdiga näringsrika alternativ till kött och mejeriprodukter. Ett val som är bra för djur, hälsa och vår miljö.

Mattias Elensjö

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.