26 nov 2015 06:00

26 nov 2015 06:00

Två olika saker

FLYKTINGAR.

Replik till Stefan Hallberg (SD) i SLA 23/11.

Vi diskuterar här två olika saker. Vi saknar inte krismedvetande. Vi befinner oss som land i en mycket svår situation. Vår åsikt är att det vore oklokt och kostsamt att ställa till med en folkomröstning i ett läge där det krävs fokus på att lösa problem så ekonomiskt och mänskligt som vi förmår som land.

Eva-Lill Nilsson

Janette Leinonen

Börje Johansson

Miljöpartiet de gröna Skövde

Replik till Stefan Hallberg (SD) i SLA 23/11.

Vi diskuterar här två olika saker. Vi saknar inte krismedvetande. Vi befinner oss som land i en mycket svår situation. Vår åsikt är att det vore oklokt och kostsamt att ställa till med en folkomröstning i ett läge där det krävs fokus på att lösa problem så ekonomiskt och mänskligt som vi förmår som land.

Eva-Lill Nilsson

Janette Leinonen

Börje Johansson

Miljöpartiet de gröna Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.