27 nov 2015 06:01

27 nov 2015 06:01

Bra jobbat Skövdebostäder!

VISION 2025

Är det Skövdebostäder som driver upp tempot i Vision 2025? I vilket fall som helst är det ett mycket bra initiativ som styrelsen för Skövdebostäder tar i sin affärsplan.

Framåtriktat och kreativt. Vi har tagit del av affärsplanen och blev naturligtvis lite överraskade. Positivt överraskade. Vi ser den som ett bra verktyg i framtida diskussioner om mark för bostäder i olika former och som en välkommen dammsugning av tomtmark i Skövde och externa tätorter. Bra jobbat.

Mycket var känt och diskuterat tidigare och en del kanske aldrig kommer att genomföras. Av olika skäl. Det har kommit synpunkter om slalombackens framtid. Dessa och andra intressen ska givetvis respekteras men det finns mycket i planen som är fullt genomförbart. På sikt kommer detta att gagna visionen och Skövdes framtid.

Nu ser vi fram emot att politiken och privata fastighetsägare tar till sig förslagen och tankarna. Nu förväntar vi oss reaktioner, förhoppningsvis positiva sådana, från olika håll i samhället på vad som är genomförbart och vad som ska modifieras. I den information vi fått är man från Skövdebostäders styrelse naturligtvis fullt medveten om att alla förslag i planen kanske inte kan genomföras enligt förslaget. Det tar dock inte bort tyngden i planen som helhet. Det finns mycket som är fullt genomförbart och som bidrar till att vi klarar målen i Vision 2025.

Som sagt, nu hoppas vi att alla berörda, politiken, fastighetsägare och andra samhällsaktörer tar sitt ansvar och jobbar mot målen i Vision 2025.

Vi är ju överens om att det behöver byggas bostäder i olika upplåtelseformer och att det finns ett stort behov av hyreslägenheter. Vi måste också lyfta blicken och diskutera Skövdes framtid i vidare mening och hur vi vill att ett bra samhälle ska se ut. Trafik och transporter, skolor, omsorg m.m. Hur får vi Skövde kommun som helhet att bli en bra plats att bo i. Alla ska ju trivas i alla skeden i livet. Låt oss då gemensamt ta tillvara de idéer som framförs och även se bortom 2025.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Framåtriktat och kreativt. Vi har tagit del av affärsplanen och blev naturligtvis lite överraskade. Positivt överraskade. Vi ser den som ett bra verktyg i framtida diskussioner om mark för bostäder i olika former och som en välkommen dammsugning av tomtmark i Skövde och externa tätorter. Bra jobbat.

Mycket var känt och diskuterat tidigare och en del kanske aldrig kommer att genomföras. Av olika skäl. Det har kommit synpunkter om slalombackens framtid. Dessa och andra intressen ska givetvis respekteras men det finns mycket i planen som är fullt genomförbart. På sikt kommer detta att gagna visionen och Skövdes framtid.

Nu ser vi fram emot att politiken och privata fastighetsägare tar till sig förslagen och tankarna. Nu förväntar vi oss reaktioner, förhoppningsvis positiva sådana, från olika håll i samhället på vad som är genomförbart och vad som ska modifieras. I den information vi fått är man från Skövdebostäders styrelse naturligtvis fullt medveten om att alla förslag i planen kanske inte kan genomföras enligt förslaget. Det tar dock inte bort tyngden i planen som helhet. Det finns mycket som är fullt genomförbart och som bidrar till att vi klarar målen i Vision 2025.

Som sagt, nu hoppas vi att alla berörda, politiken, fastighetsägare och andra samhällsaktörer tar sitt ansvar och jobbar mot målen i Vision 2025.

Vi är ju överens om att det behöver byggas bostäder i olika upplåtelseformer och att det finns ett stort behov av hyreslägenheter. Vi måste också lyfta blicken och diskutera Skövdes framtid i vidare mening och hur vi vill att ett bra samhälle ska se ut. Trafik och transporter, skolor, omsorg m.m. Hur får vi Skövde kommun som helhet att bli en bra plats att bo i. Alla ska ju trivas i alla skeden i livet. Låt oss då gemensamt ta tillvara de idéer som framförs och även se bortom 2025.

Anders Forsberg

Hyresgästföreningen Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.