27 nov 2015 17:37

27 nov 2015 17:37

Vad menar SD?

FLYKTINGAR

Fantasibild. Vilket Sverige har SD:s företrädare lärt känna? Är det inte en fantasibild, som skapats av dem själva, där de valt att se vissa delar av verkligheten och historien? Har inte arbetskraftsinvandring och flyktingar bidragit till att bygga upp detta Sverige?

Eftersom SD är ett relativt nytt parti, kan de knappast ta åt sig äran av samhällsbygget. SD är ett parti, som driver sin egen linje och medverkar i stället till att rasera det rådande samhällsbygget. Kan de sedan skylla misslyckande med integration och illa skött flyktingmottagande på flyktingarna själva och förd politik, så behöver SD inte ta ansvar för att de bidragit. Sveriges nolltillväxt av BNP/capita beror inte på flyktingarna utan på rådande ekonomiskt läge i världen, vilken vi i lilla Sverige är ytterst beroende av.

Alla FN:s medlemsstater skall bidra till UNHCR. Varför anser SD att Sverige skall ta ett stort ansvar för denna organisation? Ett tungt ansvar för FN:s flyktingarbete i flyktingläger borde i stället läggas på de rika länder, som inte tar emot flyktingar t.ex. rika arabländer.

Vad vet SD om livet i flyktingläger? Att år efter år leva i växande tältstäder där det inte finns vare sig jobb eller skolor utan bara ransoner av livsuppehållande nödvändigheter föder hopplöshet och apati. Flyktingarnas enda framtidshopp finns utanför lägren. Att endast 25 procent av flyktingarna kommer från Syrien är kanske sant, men många statslösa palestinier har levt i flyktingläger i Syrien och nu tvingats fly. IS behärskar norra Irak och därifrån kommer också stora grupper. Flykten valde oss, vi valde inte den, skrev Tage Danielsson. Ingen väljer att bli flykting, man tvingas till det av krig, förföljelse och lidande.

Misstänker att formuleringen i SD:s debattartikel (SLA 19/11), ”... nu strömmar människor in, fullt försåtligt, söker sig ett bättre liv”, är just ett försåtligt stavfel?

Tetiradilos

Eftersom SD är ett relativt nytt parti, kan de knappast ta åt sig äran av samhällsbygget. SD är ett parti, som driver sin egen linje och medverkar i stället till att rasera det rådande samhällsbygget. Kan de sedan skylla misslyckande med integration och illa skött flyktingmottagande på flyktingarna själva och förd politik, så behöver SD inte ta ansvar för att de bidragit. Sveriges nolltillväxt av BNP/capita beror inte på flyktingarna utan på rådande ekonomiskt läge i världen, vilken vi i lilla Sverige är ytterst beroende av.

Alla FN:s medlemsstater skall bidra till UNHCR. Varför anser SD att Sverige skall ta ett stort ansvar för denna organisation? Ett tungt ansvar för FN:s flyktingarbete i flyktingläger borde i stället läggas på de rika länder, som inte tar emot flyktingar t.ex. rika arabländer.

Vad vet SD om livet i flyktingläger? Att år efter år leva i växande tältstäder där det inte finns vare sig jobb eller skolor utan bara ransoner av livsuppehållande nödvändigheter föder hopplöshet och apati. Flyktingarnas enda framtidshopp finns utanför lägren. Att endast 25 procent av flyktingarna kommer från Syrien är kanske sant, men många statslösa palestinier har levt i flyktingläger i Syrien och nu tvingats fly. IS behärskar norra Irak och därifrån kommer också stora grupper. Flykten valde oss, vi valde inte den, skrev Tage Danielsson. Ingen väljer att bli flykting, man tvingas till det av krig, förföljelse och lidande.

Misstänker att formuleringen i SD:s debattartikel (SLA 19/11), ”... nu strömmar människor in, fullt försåtligt, söker sig ett bättre liv”, är just ett försåtligt stavfel?

Tetiradilos

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.