28 nov 2015 06:00

28 nov 2015 06:00

Sanslöst bygge

BULLERSKYDD

Bländande. Tack Flemming Mouritsen för ditt ”dissande” av det nya bullerskyddet på Vadsbovägen (SLA 20/11). Något mer sanslöst bygge får man leta efter.

Först mörklade man kommunens största och viktigaste trafikled på prov. Gör man något på prov i kommunens förvaltningar så blir det snabbt permanent och så blev det även i detta fallet. Inte en gata eller väg i kommunens ytterområden där det finns bebyggelse saknar ljus förutom Vadsbovägen. Trafiksäkerhetstänket saknas tydligen helt i Skövde kommun.

När man kommer till bullerskyddet möter man en kaskad av ljus. Ljuset från varje bil man möter eller har bakom sig 20-dubblas i bullerskyddssektionerna. Detta gäller även det röda bakljuset. Allt detta bländande ljus gör att man får svårt att veta var på körbanan man befinner sig. Speciellt svårt blir det när det saknas gatubelysning.

En vädjan till ansvariga politiker och tjänstemän; se snabbt till så bullerskyddet blir bländfritt och återställ belysningen på Vadsbovägen.

Birgith Kihlström

Per-Åke Lindkvist

Först mörklade man kommunens största och viktigaste trafikled på prov. Gör man något på prov i kommunens förvaltningar så blir det snabbt permanent och så blev det även i detta fallet. Inte en gata eller väg i kommunens ytterområden där det finns bebyggelse saknar ljus förutom Vadsbovägen. Trafiksäkerhetstänket saknas tydligen helt i Skövde kommun.

När man kommer till bullerskyddet möter man en kaskad av ljus. Ljuset från varje bil man möter eller har bakom sig 20-dubblas i bullerskyddssektionerna. Detta gäller även det röda bakljuset. Allt detta bländande ljus gör att man får svårt att veta var på körbanan man befinner sig. Speciellt svårt blir det när det saknas gatubelysning.

En vädjan till ansvariga politiker och tjänstemän; se snabbt till så bullerskyddet blir bländfritt och återställ belysningen på Vadsbovägen.

Birgith Kihlström

Per-Åke Lindkvist

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.