30 nov 2015 06:00

30 nov 2015 06:00

Fakta eftersökes

FLYKTINGAR

Replik. Svar till Conny Östling (SLA 14/11) och Lars Nilsson (SLA 16/11).

Jag är en av dem som beklagar den uppkomna situationen. Varför har detta uppstått? Fakta eftersökes!

EU:s regler om fri rörlighet gäller i första hand inom regionen. Ingångna avtal skall alltid efterlevas (Dublinöverenskommelsen).

Sverige är 100 000 kvadratkilometer större än Japan! Så plats finns.

Sverige kan aldrig behålla ens dagens standard med kommande kostnadsåtagande. Sverige behöver invandring, men det måste ske under kontrollerade former.

Vi har idag personal som jobbar under mycket hårt pressade förhållanden. Men glöm inte att tillverkningsindustri måste vara den högst prioriterade. Är det inte så kan allt annat arbete bli lidande.

Vissa politiker är med sitt ordbajsande mästare på att fixa utgifter, men inkomster är det svårare att redovisa. Det gör ont och kostar röster.

Tommy Nordén

med 45 års erfarenhet av tillverkningsindustrin

Jag är en av dem som beklagar den uppkomna situationen. Varför har detta uppstått? Fakta eftersökes!

EU:s regler om fri rörlighet gäller i första hand inom regionen. Ingångna avtal skall alltid efterlevas (Dublinöverenskommelsen).

Sverige är 100 000 kvadratkilometer större än Japan! Så plats finns.

Sverige kan aldrig behålla ens dagens standard med kommande kostnadsåtagande. Sverige behöver invandring, men det måste ske under kontrollerade former.

Vi har idag personal som jobbar under mycket hårt pressade förhållanden. Men glöm inte att tillverkningsindustri måste vara den högst prioriterade. Är det inte så kan allt annat arbete bli lidande.

Vissa politiker är med sitt ordbajsande mästare på att fixa utgifter, men inkomster är det svårare att redovisa. Det gör ont och kostar röster.

Tommy Nordén

med 45 års erfarenhet av tillverkningsindustrin

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.