30 nov 2015 15:50

30 nov 2015 15:50

Inför gratis parkering

P-AVGIFTER

Dyrbart. För att p-automaterna i Skövde ska fungera nästa år måste, enligt tjänstemännen, ett stort antal uppgraderas eller bytas ut för att kunna fungera med det nya myntsystemet. Med dyra kostnader som följd.

Det är dags att ompröva modellen med p-automater och helt enkelt skrota dem. Låt oss få ett smidigare sätt att parkera i centrala delarna av Skövde. Inför därför gratis parkering, och där den som parkerar använder sig av en p-skiva (en enkel ”klocka” av papp) för att ange sin ankomsttid till p-rutan. Centrumhandeln skulle också med gratis parkering i stadskärnan få en uppriktig chans att konkurrera med våra köpcentra.

Bilisterna i Sverige betalar varje år uppemot 65 miljarder i skatter och avgifter och borde av det skälet och av flera andra orsaker inte behöva trassla med kontokort, telefon eller kontanter vid p-automaterna.

Av Sveriges 290 kommuner har endast 70 kommuner, däribland Skövde, infört parkeringsavgifter med p-automater.

Nu har förutsättningarna ändrats när nya dyrbara p-automater måste införskaffas. Frågan om gratis parkering och avveckling av ett krångligt och byråkratiskt p-system borde då återigen tas upp av politikerna. Utan p-automater blir Skövde en trivsam och välkomnande stad för både invånare och besökare.

Sven-Erik Gutelius

Det är dags att ompröva modellen med p-automater och helt enkelt skrota dem. Låt oss få ett smidigare sätt att parkera i centrala delarna av Skövde. Inför därför gratis parkering, och där den som parkerar använder sig av en p-skiva (en enkel ”klocka” av papp) för att ange sin ankomsttid till p-rutan. Centrumhandeln skulle också med gratis parkering i stadskärnan få en uppriktig chans att konkurrera med våra köpcentra.

Bilisterna i Sverige betalar varje år uppemot 65 miljarder i skatter och avgifter och borde av det skälet och av flera andra orsaker inte behöva trassla med kontokort, telefon eller kontanter vid p-automaterna.

Av Sveriges 290 kommuner har endast 70 kommuner, däribland Skövde, infört parkeringsavgifter med p-automater.

Nu har förutsättningarna ändrats när nya dyrbara p-automater måste införskaffas. Frågan om gratis parkering och avveckling av ett krångligt och byråkratiskt p-system borde då återigen tas upp av politikerna. Utan p-automater blir Skövde en trivsam och välkomnande stad för både invånare och besökare.

Sven-Erik Gutelius

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.