30 nov 2015 15:50

30 nov 2015 15:50

Inte för Karlsborgs bästa

KARLSBORG

Replik. Angående insändaren i SLA 27/11 ”Vad händer i Karlsborg?”

Ja, vad är det som händer? Jo, det som händer är att Karlsborgs kommun förlorar otroligt kompetenta människor på grund av att något inom kommunen inte fungerar som det ska. Hade allt varit som det bör, så borde alla trivas och fortsätta arbeta för Karlsborgs bästa – tillsammans! Personligen jobbar jag för Karlsborgs bästa, både på jobbet och utanför jobbet. Service ger man men värdskap är man, dygnet runt!

I och med övergången som med stor sannolikhet blir av i början av nästa år, från kommun till bolag, så känner man att energin, drivkraften och glädjen som så starkt fanns, snabbt minskar, när medarbetares kompetens plötsligt inte är värt något. Hur mycket hjärta blir det i ett arbete som ska skötas från en storstad till förmån för en liten by?

Min förhoppning och önskan är ju självklart att det kommer fungera, men det känns i hela mig att lösningen inte är för Karlsborgs bästa. Lösningen är en konsekvens av att något inte fungerar som det ska inom kommunen.

Ännu en bekymrad

Ja, vad är det som händer? Jo, det som händer är att Karlsborgs kommun förlorar otroligt kompetenta människor på grund av att något inom kommunen inte fungerar som det ska. Hade allt varit som det bör, så borde alla trivas och fortsätta arbeta för Karlsborgs bästa – tillsammans! Personligen jobbar jag för Karlsborgs bästa, både på jobbet och utanför jobbet. Service ger man men värdskap är man, dygnet runt!

I och med övergången som med stor sannolikhet blir av i början av nästa år, från kommun till bolag, så känner man att energin, drivkraften och glädjen som så starkt fanns, snabbt minskar, när medarbetares kompetens plötsligt inte är värt något. Hur mycket hjärta blir det i ett arbete som ska skötas från en storstad till förmån för en liten by?

Min förhoppning och önskan är ju självklart att det kommer fungera, men det känns i hela mig att lösningen inte är för Karlsborgs bästa. Lösningen är en konsekvens av att något inte fungerar som det ska inom kommunen.

Ännu en bekymrad

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.