30 nov 2015 15:50

30 nov 2015 15:50

Ni har tagit vårt viktigaste verktyg

FÅGELVIKSGYMNASIET

Vi på Fågelviksgymnasiet i Tibro vill ha tillbaka inloggningen till internet!

Vi som använder våra privata datorer, telefoner, ipads etcetera, alla vi som faktiskt behöver inloggningarna för att kunna sitta i klassrummet och studera, har inte rätt till detta eftersom ni på kommunen har tagit bort denna möjlighet för oss.

Jag frågade en som jobbar på skolan varför ni har tagit bort detta och svaret var: Det har inte varit så många som har varit inloggade. Därför tog de bort inloggningen.

Okej, vi måste alltså sätta oss i biblioteket för att låna deras datorer för stunden. Vi är många på denna skola. Vi kan inte samtidigt låna datorerna, för det är för få datorer.

Men det kanske är som så att ni på kommunen inte tycker att vi på denna skola har rätt till att ha rätt medel till studier. Jag menar så klart att ni har tagit bort det viktigaste verktyget för oss. Men det gör väl inget att vi inte får bra betyg?

De som behöver sina egna datorer etc. för att studera, på grund av privata skäl, borde ha rätt till att ha sina egna datorer.

Anonym

Vi som använder våra privata datorer, telefoner, ipads etcetera, alla vi som faktiskt behöver inloggningarna för att kunna sitta i klassrummet och studera, har inte rätt till detta eftersom ni på kommunen har tagit bort denna möjlighet för oss.

Jag frågade en som jobbar på skolan varför ni har tagit bort detta och svaret var: Det har inte varit så många som har varit inloggade. Därför tog de bort inloggningen.

Okej, vi måste alltså sätta oss i biblioteket för att låna deras datorer för stunden. Vi är många på denna skola. Vi kan inte samtidigt låna datorerna, för det är för få datorer.

Men det kanske är som så att ni på kommunen inte tycker att vi på denna skola har rätt till att ha rätt medel till studier. Jag menar så klart att ni har tagit bort det viktigaste verktyget för oss. Men det gör väl inget att vi inte får bra betyg?

De som behöver sina egna datorer etc. för att studera, på grund av privata skäl, borde ha rätt till att ha sina egna datorer.

Anonym

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.