30 nov 2015 06:00

30 nov 2015 06:00

Nu slopas vårdnadsbidraget

FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN

Modernt. Nu tar vi tydliga steg för en föräldraförsäkring anpassad till en modern arbetsmarknad, ett modernt familjeliv och barnens rätt till båda sina föräldrar. Riksdagen beslutade nyligen att avskaffa vårdnadsbidraget.

Vårdnadsbidraget låser fast gamla könsroller och förhindrar att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden. En annan effekt är att barn inte får tillgång till förskola. De går då miste om den pedagogiska verksamhet och den fritidssysselsättning med lek och kompisar, som barn behöver.

Vårdnadsbidraget är utvärderat och resultatet är oerhört tydligt. Vi vet att de som använder bidraget nästan uteslutande är kvinnor. Det befäster en ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet och det får stora konsekvenser då det ända in i pensionsåldern kommer att drabba kvinnor ekonomiskt.

Vi vet att det är viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställdheten på arbetsmarknaden förbättras när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Här har vårdnadsbidraget motsatt effekt.

Det var den borgerliga regeringen som införde vårdnadsbidraget som en eftergift till Kristdemokraterna. Det är mycket glädjande att det nu finns en majoritet i riksdagen, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet, att ta bort detta bidrag.

Nyligen fattade riksdagen beslut om att öronmärka ytterligare en månad i föräldraförsäkringen åt respektive förälder. Bakom detta beslut stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Samtidigt aviserade regeringen om en översyn för modernisering av denna försäkring.

I ett jämställt samhälle måste det vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete eller företagande. Vi vill att män och kvinnor ska delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Delar man denna vision är vårdnadsbidraget en helt omöjlig tanke.

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Monica Green, Skövde

Ida Ekeroth, Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Vårdnadsbidraget låser fast gamla könsroller och förhindrar att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden. En annan effekt är att barn inte får tillgång till förskola. De går då miste om den pedagogiska verksamhet och den fritidssysselsättning med lek och kompisar, som barn behöver.

Vårdnadsbidraget är utvärderat och resultatet är oerhört tydligt. Vi vet att de som använder bidraget nästan uteslutande är kvinnor. Det befäster en ojämn fördelning av det obetalda hemarbetet och det får stora konsekvenser då det ända in i pensionsåldern kommer att drabba kvinnor ekonomiskt.

Vi vet att det är viktigt med ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Jämställdheten på arbetsmarknaden förbättras när arbetsgivaren vet att båda föräldrarna är hemma när barnen är små. Här har vårdnadsbidraget motsatt effekt.

Det var den borgerliga regeringen som införde vårdnadsbidraget som en eftergift till Kristdemokraterna. Det är mycket glädjande att det nu finns en majoritet i riksdagen, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Folkpartiet och Centerpartiet, att ta bort detta bidrag.

Nyligen fattade riksdagen beslut om att öronmärka ytterligare en månad i föräldraförsäkringen åt respektive förälder. Bakom detta beslut stod Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Folkpartiet. Samtidigt aviserade regeringen om en översyn för modernisering av denna försäkring.

I ett jämställt samhälle måste det vara möjligt att kombinera föräldraskap med förvärvsarbete eller företagande. Vi vill att män och kvinnor ska delta på arbetsmarknaden på lika villkor. Delar man denna vision är vårdnadsbidraget en helt omöjlig tanke.

Carina Ohlsson, Lidköping

Patrik Björck, Falköping

Monica Green, Skövde

Ida Ekeroth, Mariestad

riksdagsledamöter (S) Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.