30 nov 2015 06:00

30 nov 2015 06:00

Regeringen måste göra mer – läget är akut

Debatt:

Flyktingsituationen är alltjämt akut och läget blir allt mer ansträngt. I förra veckan var jag hos Migrationsverket i Skaraborg för att på plats ta del av enorma insatser som görs och det ansträngda läge som är. Jag känner stor oro över att hittills presenterade insatser inte räcker. Det är dags att göra mer. Vänsterregeringen måste nu ta sitt ansvar. Det behövs en verklig paus i flyktingmottagandet för att hjälpa utsatta och behövande som är här. Övriga EU-länder måste ta sina ansvar. Därför vill Moderaterna ha en ny blocköverskridande migrationsöverenskommelse och det snarast.

På två månader har över 80 000 människor på flykt, undan krig, sökt sig till Sverige. I Skaraborg är detta närmare 6 000 flyktingar. Det är lika många som i Grästorp eller Essunga. Söktrycket är högt, har varit så under längre tid vilket gör att nu kan inte längre boende garanteras alla. Därför måste insatser göras för att hjälpa, stödja och så snabbt som möjligt, inte minst komma i arbete. Därför behövs en paus i mottagandet snarast komma till.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar om ökad risk för ”liv och hälsa, undanträngningseffekter och brist i samhällets funktionalitet”.

Moderaterna har krävt att tillfälliga uppehållstillstånd nu blir huvudregel, vilket nu regeringen verkställer. Men det räcker inte. Mer måste göras, och det är nu. Regeringen har konstaterat att situationen är ohållbar men gör för lite. Därför kräver nu Moderaterna att fler insatser kommer på plats här och nu.

Moderaterna lyfter därför ytterligare konkreta förslag:

• Asylsökande som anländer hit från annat EU-land bör direktavvisas till annat EU-land om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem.

• Stärka återvändandeprocessen för att upprätthålla legitimiteten i asylsystemet. Nu.

• Ett nytt omfördelningsbeslut inom EU för ensamkommande barn.

• Regeringen bör tillfälligt upphäva kommunernas planmonopol i det här krisläget när bygglovsprocesser hindrar att det byggs. Det kan inte vara så att byråkratin gör att människor måste sova ute. Då måste vi titta på om det krävs lagändring så att vi kan lösa den situationen. Nu.

• Men främst behöver nu fler vägar till arbete komma igång. Förstärkningar av rut-avdraget t ex kommer inte att räcka, fler vägar till praktik, lärling etcetera måste nu tas fram skyndsamt. Det är dags att agera ”utanför boxen”. Kan Tyskland kan vi! 25 procent av nyanlända från Syrien är högutbildade, vilket gör att validering måste förenklas och påskyndas.

Vi behöver även fler bostäder, fler jobb och en väl fungerande skola. En ny överenskommelse skulle innebära att Skaraborg och Sverige bättre skulle klara mottagandet och ta ansvar för alla de människor som redan är här. Vi är beredda att göra mer, ta ansvar i ett mycket allvarligt läge. Vad gör regeringen?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Flyktingsituationen är alltjämt akut och läget blir allt mer ansträngt. I förra veckan var jag hos Migrationsverket i Skaraborg för att på plats ta del av enorma insatser som görs och det ansträngda läge som är. Jag känner stor oro över att hittills presenterade insatser inte räcker. Det är dags att göra mer. Vänsterregeringen måste nu ta sitt ansvar. Det behövs en verklig paus i flyktingmottagandet för att hjälpa utsatta och behövande som är här. Övriga EU-länder måste ta sina ansvar. Därför vill Moderaterna ha en ny blocköverskridande migrationsöverenskommelse och det snarast.

På två månader har över 80 000 människor på flykt, undan krig, sökt sig till Sverige. I Skaraborg är detta närmare 6 000 flyktingar. Det är lika många som i Grästorp eller Essunga. Söktrycket är högt, har varit så under längre tid vilket gör att nu kan inte längre boende garanteras alla. Därför måste insatser göras för att hjälpa, stödja och så snabbt som möjligt, inte minst komma i arbete. Därför behövs en paus i mottagandet snarast komma till.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar om ökad risk för ”liv och hälsa, undanträngningseffekter och brist i samhällets funktionalitet”.

Moderaterna har krävt att tillfälliga uppehållstillstånd nu blir huvudregel, vilket nu regeringen verkställer. Men det räcker inte. Mer måste göras, och det är nu. Regeringen har konstaterat att situationen är ohållbar men gör för lite. Därför kräver nu Moderaterna att fler insatser kommer på plats här och nu.

Moderaterna lyfter därför ytterligare konkreta förslag:

• Asylsökande som anländer hit från annat EU-land bör direktavvisas till annat EU-land om man inte tidigare registrerats i EU:s gemensamma asylsystem.

• Stärka återvändandeprocessen för att upprätthålla legitimiteten i asylsystemet. Nu.

• Ett nytt omfördelningsbeslut inom EU för ensamkommande barn.

• Regeringen bör tillfälligt upphäva kommunernas planmonopol i det här krisläget när bygglovsprocesser hindrar att det byggs. Det kan inte vara så att byråkratin gör att människor måste sova ute. Då måste vi titta på om det krävs lagändring så att vi kan lösa den situationen. Nu.

• Men främst behöver nu fler vägar till arbete komma igång. Förstärkningar av rut-avdraget t ex kommer inte att räcka, fler vägar till praktik, lärling etcetera måste nu tas fram skyndsamt. Det är dags att agera ”utanför boxen”. Kan Tyskland kan vi! 25 procent av nyanlända från Syrien är högutbildade, vilket gör att validering måste förenklas och påskyndas.

Vi behöver även fler bostäder, fler jobb och en väl fungerande skola. En ny överenskommelse skulle innebära att Skaraborg och Sverige bättre skulle klara mottagandet och ta ansvar för alla de människor som redan är här. Vi är beredda att göra mer, ta ansvar i ett mycket allvarligt läge. Vad gör regeringen?

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.