01 dec 2015 15:50

01 dec 2015 15:50

Vi behöver inga konstiga teorier

KOMMUNAL EKONOMI

Replik. Till Observant (SLA 28/11).

Arbete befordrar hälsa och välstånd är ett gammalt klassiskt uttryck. Det betyder att signaturen inte är särskilt insatt i ekonomi. Ekonomi betyder hushållning och det är misshushållning att låta människorna gå arbetslösa, bli sjuka och känna sig i utanförskap.

En ekonom som gömmer sig bakom en signatur ger inget trovärdigt intryck. Några konkreta förslag med substans törs inte vederbörande stå för, därför gömmer han sig bakom någon annan.

En kommun skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, vilket betyder att man skall förse sina invånare med den service som de efterfrågar i form av service på äldreboende, ge barnen den utbildning som är nödvändig inför framtiden, ge alla anställda en rimlig arbetsmiljö, en lön som det går att leva på för att nämna flera konkreta frågor.

Allt detta hänger ihop och utgör grunden för en bra kommunal verksamhet. Dit hör även fler bostäder som ger förutsättningar för många arbetstillfällen.

Budgetmässigt handlar det om en omprioritering och kanske en nödvändig skattehöjning, så att alla får en dräglig tillvaro.

Vi behöver inga konstiga ekonomiska teorier. För mig är det praktisk ekonomisk politik som är det viktiga, för lönsam ekonomisk utveckling.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Arbete befordrar hälsa och välstånd är ett gammalt klassiskt uttryck. Det betyder att signaturen inte är särskilt insatt i ekonomi. Ekonomi betyder hushållning och det är misshushållning att låta människorna gå arbetslösa, bli sjuka och känna sig i utanförskap.

En ekonom som gömmer sig bakom en signatur ger inget trovärdigt intryck. Några konkreta förslag med substans törs inte vederbörande stå för, därför gömmer han sig bakom någon annan.

En kommun skall ägna sig åt sin kärnverksamhet, vilket betyder att man skall förse sina invånare med den service som de efterfrågar i form av service på äldreboende, ge barnen den utbildning som är nödvändig inför framtiden, ge alla anställda en rimlig arbetsmiljö, en lön som det går att leva på för att nämna flera konkreta frågor.

Allt detta hänger ihop och utgör grunden för en bra kommunal verksamhet. Dit hör även fler bostäder som ger förutsättningar för många arbetstillfällen.

Budgetmässigt handlar det om en omprioritering och kanske en nödvändig skattehöjning, så att alla får en dräglig tillvaro.

Vi behöver inga konstiga ekonomiska teorier. För mig är det praktisk ekonomisk politik som är det viktiga, för lönsam ekonomisk utveckling.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.