03 dec 2015 16:02

03 dec 2015 16:02

Äntligen fakta om tiggeriet

EU-medborgare som tigger utanför affären är numera en del av stadsbilden. Gatutiggeriet väcker känslor och har debatterats flitigt de senaste åren.

Den centrala frågan är huruvida tiggarna är organiserade och tvingas tigga i Sverige mot sin vilja. Det är i sig inte olagligt att be om pengar utan motprestation. Däremot är det kriminellt att tvinga någon att tigga.

Tiggeriets högljuddaste kritiker har framställt det som om hela verksamheten är genomorganiserad, med gangsterkungar som åker runt i lyxbilar och tömmer tiggarnas ”dagskassor”.

Tongivande företrädare för den svenska vänstern har samtidigt förnekat att det skulle finnas något organiserat tiggeri alls. Alla tecken på att det i en del fall funnits inslag av människohandel och tvång har kategoriskt avfärdats som ”råttan i pizzan-historier”.

Nu står det dock klart att det organiserade tiggeriet inte är en vandringssägen. Polismyndigheten har i en färsk rapport (Nationell lägesbild: Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige) slagit fast att det visst finns inslag av organiserad brottslighet och människohandel bakom tiggeriet.

Värt att understryka är att det stora flertalet av de uppskattningsvis 4 700 personer, från främst Rumänien och Bulgarien, som tigger i Sverige gör det av egen vilja. Att tigga här är sannolikt bättre än tillvaron i hemländerna.

Polisens rapport visar att det finns inslag av kriminell organisation bakom delar av tiggeriet. Bland annat hyrs lönsamma platser att tigga på ut. Värre är de dokumenterade fall där barn och funktionshindrade tvingats att tigga. Att barn och handikappade utnyttjas på detta sätt är upprörande.

Antalet anmälningar om människohandel med så kallade utsatta EU-medborgare har ökat kraftigt de senaste åren. Från nio år 2013 till 55 till och med oktober i år. Mörkertalet är stort. Expressen har i ett reportage (3/10) visat att fattiga kvinnor från Bulgarien blivit offer för organiserad prostitution i Malmö. Dessa brott måste bekämpas, så långt det nu går med tanke på polisens ständigt ökande arbetsuppgifter.

Det är bra att det finns lite fakta på bordet när tiggeriet diskuteras. Det går inte längre att reflexmässigt förneka att det finns ett inslag av organiserad kriminalitet bakom tiggeriet. Eller att tiggeriet för med sig brottslighet som prostitution och stölder.

Ett totalförbud mot tiggeri föreslås lite då och då, men lär knappast bli aktuellt då det trots allt är upp till var och en om man vill ge pengar till någon som ber om det. Däremot borde frågan om var man ska få tigga diskuteras med större allvar.

Det kan inte vara rimligt att fastighetsägare och butiksinnehavare inte ska få råda över entrén till sina hus och affärer. Även om allmänheten bör ha fritt tillträde till offentliga platser så innebär inte det att tiggeri ska tillåtas på platsen. Särskilt inte om tiggarplatserna utanför entrédörren ”hyrs ut” av kriminella.

Greger Ekman/SNB

Den centrala frågan är huruvida tiggarna är organiserade och tvingas tigga i Sverige mot sin vilja. Det är i sig inte olagligt att be om pengar utan motprestation. Däremot är det kriminellt att tvinga någon att tigga.

Tiggeriets högljuddaste kritiker har framställt det som om hela verksamheten är genomorganiserad, med gangsterkungar som åker runt i lyxbilar och tömmer tiggarnas ”dagskassor”.

Tongivande företrädare för den svenska vänstern har samtidigt förnekat att det skulle finnas något organiserat tiggeri alls. Alla tecken på att det i en del fall funnits inslag av människohandel och tvång har kategoriskt avfärdats som ”råttan i pizzan-historier”.

Nu står det dock klart att det organiserade tiggeriet inte är en vandringssägen. Polismyndigheten har i en färsk rapport (Nationell lägesbild: Brottslighet med koppling till tiggeri och utsatta EU-medborgare i Sverige) slagit fast att det visst finns inslag av organiserad brottslighet och människohandel bakom tiggeriet.

Värt att understryka är att det stora flertalet av de uppskattningsvis 4 700 personer, från främst Rumänien och Bulgarien, som tigger i Sverige gör det av egen vilja. Att tigga här är sannolikt bättre än tillvaron i hemländerna.

Polisens rapport visar att det finns inslag av kriminell organisation bakom delar av tiggeriet. Bland annat hyrs lönsamma platser att tigga på ut. Värre är de dokumenterade fall där barn och funktionshindrade tvingats att tigga. Att barn och handikappade utnyttjas på detta sätt är upprörande.

Antalet anmälningar om människohandel med så kallade utsatta EU-medborgare har ökat kraftigt de senaste åren. Från nio år 2013 till 55 till och med oktober i år. Mörkertalet är stort. Expressen har i ett reportage (3/10) visat att fattiga kvinnor från Bulgarien blivit offer för organiserad prostitution i Malmö. Dessa brott måste bekämpas, så långt det nu går med tanke på polisens ständigt ökande arbetsuppgifter.

Det är bra att det finns lite fakta på bordet när tiggeriet diskuteras. Det går inte längre att reflexmässigt förneka att det finns ett inslag av organiserad kriminalitet bakom tiggeriet. Eller att tiggeriet för med sig brottslighet som prostitution och stölder.

Ett totalförbud mot tiggeri föreslås lite då och då, men lär knappast bli aktuellt då det trots allt är upp till var och en om man vill ge pengar till någon som ber om det. Däremot borde frågan om var man ska få tigga diskuteras med större allvar.

Det kan inte vara rimligt att fastighetsägare och butiksinnehavare inte ska få råda över entrén till sina hus och affärer. Även om allmänheten bör ha fritt tillträde till offentliga platser så innebär inte det att tiggeri ska tillåtas på platsen. Särskilt inte om tiggarplatserna utanför entrédörren ”hyrs ut” av kriminella.

Greger Ekman/SNB

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.