03 dec 2015 15:14

03 dec 2015 15:14

Glöm inte dem som blev kvar!

AFGHANSKA TOLKAR

Idag ska Afghanistans president, Ashraf Ghani träffa statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin.

Det stora antalet ensamkommande afghanska flyktingbarn som når Sverige lär stå högt upp på agendan under besöket.

Moderaterna i Skövde tycker det är viktigt att föra samtal om utvecklingen i det krigshärjade Afghanistan. Men det finns 22 människor som Sverige lämnade kvar och de bör vara lika högt upp på agendan för Stefan Löfven. Det är människor som arbetat som tolkar för svensk militär i Mazar e Sharif och som var en förutsättning för att våra soldater kunde genomföra det uppdrag som regering och riksdag gett dem. Det är människor som riskerat sina liv sida vid sida om svenska soldater. Nu är dessa rädda att bli dödade av talibanerna på grund av deras tidigare arbete och har sökt asyl i Sverige.

Med den akuta tolkbristen och det faktum att dessa människor har riskerat sina liv för den svenska insatsen i Afghanistan ser Moderaterna i Skövde det som en självklarhet att dessa tolkar bör få asyl i Sverige. Det är trots allt deras arbete för svensk militär som är själva orsaken till att det finns en hotbild mot dem.

Björn Håkansson (M)

Anders G Johansson (M)

Det stora antalet ensamkommande afghanska flyktingbarn som når Sverige lär stå högt upp på agendan under besöket.

Moderaterna i Skövde tycker det är viktigt att föra samtal om utvecklingen i det krigshärjade Afghanistan. Men det finns 22 människor som Sverige lämnade kvar och de bör vara lika högt upp på agendan för Stefan Löfven. Det är människor som arbetat som tolkar för svensk militär i Mazar e Sharif och som var en förutsättning för att våra soldater kunde genomföra det uppdrag som regering och riksdag gett dem. Det är människor som riskerat sina liv sida vid sida om svenska soldater. Nu är dessa rädda att bli dödade av talibanerna på grund av deras tidigare arbete och har sökt asyl i Sverige.

Med den akuta tolkbristen och det faktum att dessa människor har riskerat sina liv för den svenska insatsen i Afghanistan ser Moderaterna i Skövde det som en självklarhet att dessa tolkar bör få asyl i Sverige. Det är trots allt deras arbete för svensk militär som är själva orsaken till att det finns en hotbild mot dem.

Björn Håkansson (M)

Anders G Johansson (M)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.