04 dec 2015 14:06

04 dec 2015 14:06

Framåt Västsverige!

Debatt:

Snart ringer nyårsklockorna in det nya året. Vi socialdemokrater i Halland, Värmland och Västra Götaland kommer 2016 vara med och genomföra ett stort antal reformer för ett bättre och rättvisare Sverige. I Västsverige kan vi därmed flytta fram våra positioner vad gäller både fler i arbete och en välfärd för alla. Stora framtidsutmaningar väntar oss inte minst med tanke på det tryck som läget i vår omvärld innebär. Att behålla vår grundläggande solidaritet när det stormar som värst är oerhört viktigt. Krig och terror får inte få oss att ge vika. Vi måste fortsätta med det vardagliga politiska hantverket. Fler måste få arbeta, fler måste få utbilda sig, välfärden måste stärkas så att fler kan arbeta inom den och därmed också vara den hjälp i livet som så många behöver.

Västsvenska högskolor och universitet är och blir allt viktigare för vår utveckling. Att högre utbildning finns tillgänglig lokalt och regionalt utvecklar Västsverige och bidrar forskningsvägen till nya verksamheter och framtidens jobb. Detta gäller också de extra pengar vi nu satsar på folkbildning. Fler kommer att kunna ta sig vidare utbildningsmässigt via våra folkhögskolor, studieförbund och kommunala vuxenutbildningar.

Västsvenska järnvägar, vägar, vattenvägar och fibernät behöver rustas upp och förnyas. Den budget Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna röstade fram 2014 innebar bland annat att regeringens satsning på järnvägsunderhåll 2015 inte blev av. Nästa år börjar vi därför med detta arbete på allvar. Vi arbetar vidare med det västsvenska paketet och ökar underhållet. Bostadsbristen är alarmerande. Nyproduktionen av bostäder har varit låg under lång tid samtidigt som antalet invånare i Sverige har ökat kraftigt. Nu föreslår regeringen ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

Sjukvården, skolan och omsorgen behöver anställa fler. Kompetensen försvinner om vi inte kan utbilda och anställa unga medarbetare. Extrapengar till landsting, regioner och kommuner förstärker detta. Höjd ålder – 23 – för att avgiftsfritt gå till tandläkaren är ny gräns i riksbudgeten. Något som vi socialdemokrater redan infört i Västra Götalandsregionen under förra mandatperioden. Detta lösgör pengar till annat i den budgeten.

Flyktingmottagningen måste snabbas på och yrkesvalideringar gå smidigare. Många som kommer till oss är färdigutbildade yrkeskunniga människor som kan arbeta bara de får möjlighet. Vi kan och ska ta emot, ge skydd och ge möjlighet till en framtid här. Det är solidariskt, rätt och väldigt svenskt. Trots att vi nu tvingas begränsa mottagandet av kapacitetsskäl så gäller solidariteten.

Vi socialdemokrater vågar satsa på arbete och utbildning. Det krävs samverkan mellan politiken, fackförbunden, näringslivet, Arbetsförmedlingen, folkhögskolor, studieförbund och högskolor/universitet i det arbetet. Det skapar framtidstro för Sverige och Västsverige.

Monica Green, Skaraborg

Phia Andersson, Södra Älvsborg

Catharina Bråkenhielm, Bohuslän

Adnan Dibrani, Halland

Jörgen Hellman, Norra Älvsborg

Mattias Jonsson, Göteborg

Lars Mejern Larsson, Värmland

riksdagsledamöter Socialdemokraterna i Västsverige

Snart ringer nyårsklockorna in det nya året. Vi socialdemokrater i Halland, Värmland och Västra Götaland kommer 2016 vara med och genomföra ett stort antal reformer för ett bättre och rättvisare Sverige. I Västsverige kan vi därmed flytta fram våra positioner vad gäller både fler i arbete och en välfärd för alla. Stora framtidsutmaningar väntar oss inte minst med tanke på det tryck som läget i vår omvärld innebär. Att behålla vår grundläggande solidaritet när det stormar som värst är oerhört viktigt. Krig och terror får inte få oss att ge vika. Vi måste fortsätta med det vardagliga politiska hantverket. Fler måste få arbeta, fler måste få utbilda sig, välfärden måste stärkas så att fler kan arbeta inom den och därmed också vara den hjälp i livet som så många behöver.

Västsvenska högskolor och universitet är och blir allt viktigare för vår utveckling. Att högre utbildning finns tillgänglig lokalt och regionalt utvecklar Västsverige och bidrar forskningsvägen till nya verksamheter och framtidens jobb. Detta gäller också de extra pengar vi nu satsar på folkbildning. Fler kommer att kunna ta sig vidare utbildningsmässigt via våra folkhögskolor, studieförbund och kommunala vuxenutbildningar.

Västsvenska järnvägar, vägar, vattenvägar och fibernät behöver rustas upp och förnyas. Den budget Sverigedemokraterna och de borgerliga partierna röstade fram 2014 innebar bland annat att regeringens satsning på järnvägsunderhåll 2015 inte blev av. Nästa år börjar vi därför med detta arbete på allvar. Vi arbetar vidare med det västsvenska paketet och ökar underhållet. Bostadsbristen är alarmerande. Nyproduktionen av bostäder har varit låg under lång tid samtidigt som antalet invånare i Sverige har ökat kraftigt. Nu föreslår regeringen ett investeringsstöd på 3,2 miljarder per år för att öka nybyggnationen av små, klimatsmarta och billiga hyresrätter.

Sjukvården, skolan och omsorgen behöver anställa fler. Kompetensen försvinner om vi inte kan utbilda och anställa unga medarbetare. Extrapengar till landsting, regioner och kommuner förstärker detta. Höjd ålder – 23 – för att avgiftsfritt gå till tandläkaren är ny gräns i riksbudgeten. Något som vi socialdemokrater redan infört i Västra Götalandsregionen under förra mandatperioden. Detta lösgör pengar till annat i den budgeten.

Flyktingmottagningen måste snabbas på och yrkesvalideringar gå smidigare. Många som kommer till oss är färdigutbildade yrkeskunniga människor som kan arbeta bara de får möjlighet. Vi kan och ska ta emot, ge skydd och ge möjlighet till en framtid här. Det är solidariskt, rätt och väldigt svenskt. Trots att vi nu tvingas begränsa mottagandet av kapacitetsskäl så gäller solidariteten.

Vi socialdemokrater vågar satsa på arbete och utbildning. Det krävs samverkan mellan politiken, fackförbunden, näringslivet, Arbetsförmedlingen, folkhögskolor, studieförbund och högskolor/universitet i det arbetet. Det skapar framtidstro för Sverige och Västsverige.

Monica Green, Skaraborg

Phia Andersson, Södra Älvsborg

Catharina Bråkenhielm, Bohuslän

Adnan Dibrani, Halland

Jörgen Hellman, Norra Älvsborg

Mattias Jonsson, Göteborg

Lars Mejern Larsson, Värmland

riksdagsledamöter Socialdemokraterna i Västsverige

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.