04 dec 2015 17:09

04 dec 2015 17:09

Vi bör snarast ta en timeout

INTEGRATION

Kollapsar. Arbete är enligt våra politiker av stor vikt för en lyckad integrering, så våra politiker talar ofta om vikten av att snabbt få in de nyanlända på arbetsmarknaden. Här är det dock viktigt att påminna om att vi redan i dag har över 400 000 arbetslösa, de flesta med en hyfsat hög utbildningsnivå.

Den massiva invandring som sker idag till Sverige understödjer ett ”vi” och ”dem”-tänkande som är mycket olyckligt, då vi ser att stora områden har stor kriminalitet och misstro mot svenska myndigheter. Områden med 70 procent arbetslöshet där integrationen till synes har misslyckats helt under ett 20-tal år. Utanförskapet förstärks, och vi har nu nått en nivå där inte räddningstjänst kan hjälpa människor i akut nöd i dessa 55 utanförskapsområden utan att ha skyddsväst och poliseskort. I samma områden är brottsligheten skyhög, användning av automatvapen och handgranater är så normaliserad att det inte ens rapporteras i riksmedia längre.

Man kan då fråga sig, är det enbart i Sverige som det finns så kallade utanförskapsområden? Svaret är att det finns över hela Europa där någon form av invandring har skett. Av detta kan vi dra slutsatsen att allt för många inte vill integrera sig, utan lever på bidrag och kriminalitet.

Vi bör snarast ta en timeout på den närmast oreglerade massinvandring som sker nu. Alternativet är att systemet kollapsar och att vi inte kan hjälpa någon. Detta är, oavsett vad vissa extrema debattörer vill hävda, inte en fråga om människosyn. Antingen gör vi själva detta försiktiga val nu, eller så kommer verkligheten tvinga oss göra långt mer drastiska val i framtiden.

Arnold

Den massiva invandring som sker idag till Sverige understödjer ett ”vi” och ”dem”-tänkande som är mycket olyckligt, då vi ser att stora områden har stor kriminalitet och misstro mot svenska myndigheter. Områden med 70 procent arbetslöshet där integrationen till synes har misslyckats helt under ett 20-tal år. Utanförskapet förstärks, och vi har nu nått en nivå där inte räddningstjänst kan hjälpa människor i akut nöd i dessa 55 utanförskapsområden utan att ha skyddsväst och poliseskort. I samma områden är brottsligheten skyhög, användning av automatvapen och handgranater är så normaliserad att det inte ens rapporteras i riksmedia längre.

Man kan då fråga sig, är det enbart i Sverige som det finns så kallade utanförskapsområden? Svaret är att det finns över hela Europa där någon form av invandring har skett. Av detta kan vi dra slutsatsen att allt för många inte vill integrera sig, utan lever på bidrag och kriminalitet.

Vi bör snarast ta en timeout på den närmast oreglerade massinvandring som sker nu. Alternativet är att systemet kollapsar och att vi inte kan hjälpa någon. Detta är, oavsett vad vissa extrema debattörer vill hävda, inte en fråga om människosyn. Antingen gör vi själva detta försiktiga val nu, eller så kommer verkligheten tvinga oss göra långt mer drastiska val i framtiden.

Arnold

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.