08 dec 2015 06:00

08 dec 2015 06:00

Agera nu för hållbar åkerinäring

:

Sveriges Åkeriföretag menar att uppföljning och ansvarstagande är centralt för en hållbar åkerinäring. Offentlig sektor behöver ta ett större ansvar för sina transportköp. Ingen lätt uppgift, men det finns bra verktyg och metodhandledningar till hjälp. Även den nya Upphandlingsmyndigheten talar om vikten av avtalsuppföljning och ökade sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Och nu får det bli verkstad av snacket.

Transportnäringen är gränslös i bemärkelsen nationsgränser. Transportköp sker tvärs över sektorer och upphandlande verksamheter behöver förstå tunga transporters förutsättningar och möjligheter. Förra veckan deltog vi, Sveriges Åkeriföretag, och en rad andra organisationer i ett seminarium mot osund konkurrens och för bättre uppföljning av upphandlade leverantörer. På plats var också Upphandlingsmyndigheten, för att tala om vikten av avtalsuppföljning och ökade sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Och vi håller med, uppföljning och ansvarstagande är centralt för en hållbar åkerinäring.

Genom att vara bland de största uppdragsgivarna behöver offentlig sektor ta ett större ansvar för sina transportköp. Ingen lätt uppgift, och en förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Men det finns bra verktyg och metodhandledningar till hjälp. Låt nya tjänstemän och politiker på kommun- och landstingsnivå som ska besluta om vissa upphandlingar gå en grundutbildning i upphandling. En annan viktig del är att inte acceptera onormalt låga anbud - något som är helt avgörande för att sunda, seriösa aktörer ska ges en chans. Förhoppningsvis kan miljö och socialt hållbara villkor med detta större fokus, bidra till en livskraftig åkerinäring i samhällets tjänst.

Är det till exempel nödvändigt att Trafikverket upphandlar till lägsta pris? Om en statlig myndighet bara köper det billigaste går det inte att förvänta sig bra kvalitet, och hela samhället blir lidande till slut. Lidande blir också teknikutveckling, och kompetensen blir lägre. Om man byter ut en hel yrkesgrupp vid varje upphandling, kommer det in oerfarna som inte har den kunskap som krävs. Och det blir ju så när regeln, i praktiken, är att det blir nya underleverantörer varenda gång.

Dialog mellan offentlig sektor och transportföretag kan användas för att nå en fossilfri fordonsflotta med realistiska verktyg. Vårt initiativ Fair Transport kan bana vägen inte bara för en bättre lägstanivå, utan för en hållbar situation för våra åkeriföretagare och de samhällsviktiga tjänster de utför.

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Ingemar Eriksson, ordförande

Thomas Morell, regionchef

Sveriges Åkeriföretag menar att uppföljning och ansvarstagande är centralt för en hållbar åkerinäring. Offentlig sektor behöver ta ett större ansvar för sina transportköp. Ingen lätt uppgift, men det finns bra verktyg och metodhandledningar till hjälp. Även den nya Upphandlingsmyndigheten talar om vikten av avtalsuppföljning och ökade sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Och nu får det bli verkstad av snacket.

Transportnäringen är gränslös i bemärkelsen nationsgränser. Transportköp sker tvärs över sektorer och upphandlande verksamheter behöver förstå tunga transporters förutsättningar och möjligheter. Förra veckan deltog vi, Sveriges Åkeriföretag, och en rad andra organisationer i ett seminarium mot osund konkurrens och för bättre uppföljning av upphandlade leverantörer. På plats var också Upphandlingsmyndigheten, för att tala om vikten av avtalsuppföljning och ökade sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Och vi håller med, uppföljning och ansvarstagande är centralt för en hållbar åkerinäring.

Genom att vara bland de största uppdragsgivarna behöver offentlig sektor ta ett större ansvar för sina transportköp. Ingen lätt uppgift, och en förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Men det finns bra verktyg och metodhandledningar till hjälp. Låt nya tjänstemän och politiker på kommun- och landstingsnivå som ska besluta om vissa upphandlingar gå en grundutbildning i upphandling. En annan viktig del är att inte acceptera onormalt låga anbud - något som är helt avgörande för att sunda, seriösa aktörer ska ges en chans. Förhoppningsvis kan miljö och socialt hållbara villkor med detta större fokus, bidra till en livskraftig åkerinäring i samhällets tjänst.

Är det till exempel nödvändigt att Trafikverket upphandlar till lägsta pris? Om en statlig myndighet bara köper det billigaste går det inte att förvänta sig bra kvalitet, och hela samhället blir lidande till slut. Lidande blir också teknikutveckling, och kompetensen blir lägre. Om man byter ut en hel yrkesgrupp vid varje upphandling, kommer det in oerfarna som inte har den kunskap som krävs. Och det blir ju så när regeln, i praktiken, är att det blir nya underleverantörer varenda gång.

Dialog mellan offentlig sektor och transportföretag kan användas för att nå en fossilfri fordonsflotta med realistiska verktyg. Vårt initiativ Fair Transport kan bana vägen inte bara för en bättre lägstanivå, utan för en hållbar situation för våra åkeriföretagare och de samhällsviktiga tjänster de utför.

Sveriges Åkeriföretag Skaraborg

Ingemar Eriksson, ordförande

Thomas Morell, regionchef

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.