08 dec 2015 14:49

08 dec 2015 14:49

Sunt förnuft borde råda

REPLIK

Till Observant!

Tänk om du kunnat intala politikerna om sunt förnuft, att de skall följa de lagar som riksdagen fastställt. Om ekonomerna också använde sig av sunt förnuft skulle mycket av problemen i kommunerna inte finnas.

Det är märkligt; det är alltid ”någon annan” som skall komma med åsikter som egentligen de flesta anser vara riktiga. Varför föreslog inte du som ekonom att det krävs en skattehöjning, för att den kommunala verksamheten skall fungera optimalt?

PRO är en intresseorganisation för pensionärer. PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vår uppgift är att tillvarata pensionärernas intressen.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Tänk om du kunnat intala politikerna om sunt förnuft, att de skall följa de lagar som riksdagen fastställt. Om ekonomerna också använde sig av sunt förnuft skulle mycket av problemen i kommunerna inte finnas.

Det är märkligt; det är alltid ”någon annan” som skall komma med åsikter som egentligen de flesta anser vara riktiga. Varför föreslog inte du som ekonom att det krävs en skattehöjning, för att den kommunala verksamheten skall fungera optimalt?

PRO är en intresseorganisation för pensionärer. PRO är en självständig, oberoende och partipolitiskt och religiöst obunden organisation. Vår uppgift är att tillvarata pensionärernas intressen.

Bengt Sjökvist

ordförande PRO Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.