08 dec 2015 13:32

08 dec 2015 13:32

Vi tar ansvar för en bra primärvård

Debatt:

För de fem partierna i Grönblå Samverkan är människors tillgång till hälso- och sjukvård högt prioriterad. Det visar inte minst den stora satsning vi nu gör på regionens akutsjukvård, där tillgängligheten efter flera års försämring äntligen visar tecken på förbättring.

Men vi tar ett lika stort ansvar för primärvården och den nära vården i form av vårdcentralerna. Vårdcentralen ska, oavsett vem som driver den, utgöra basen i sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och kompetens. Sedan vårdvalet infördes i Västra Götalandsregionen 2009 har antalet vårdcentraler nära nog fördubblats och tillgängligheten till primärvård har ökat kraftigt genom att fler aktörer, jämte den offentliga utföraren i form av Närhälsan, nu driver vårdcentraler i regionen.

För oss, och för alla invånare som gjort ett aktivt val av vårdcentral, spelar inte logotypen på vårdcentralen någon större roll. Huvudsaken är att vårdcentralen är lättillgänglig, har en vård av hög kvalitet och god service. De vårdcentraler som inte lyckas att uppehålla en god kvalitet får svårt att behålla sina patienter och riskerar ekonomiska problem.

Att fortsätta driva sämre fungerande vårdcentraler med otillräcklig läkarbemanning vore oansvarigt gentemot patienterna och dålig användning av våra gemensamma resurser. Det är mot denna bakgrund som Närhälsan nu genomför ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Syftet är att stärka ekonomin och säkerställa, utveckla och förbättra kvalitén, servicen och tillgängligheten. Det är ett ansvar som vi som högsta ledning måste ta. För även om det kortsiktigt finns en risk att de förändringar som nu genomförs uppfattas som försämringar, är vår fasta övertygelse att de på längre sikt säkrar invånarnas tillgång till en nära sjukvård med hög kvalitet.

Att Närhälsan drar sig ur en verksamhet innebär inte per automatik att primärvården försvinner eller minskar i en kommun. Andra vårdgivare kan etablera nya vårdcentraler eller ta över Närhälsans verksamheter. Vi vill också understryka att det i regionen finns ett centralt ansvar för att det ska finnas tillgänglig primärvård av hög kvalitet i samtliga kommuner och det ansvaret viker inte den politiska ledningen ifrån.

I ledningen arbetar vi nu samtidigt med ett tydligare uppdrag för Närhälsan med kvalitet som ledord och portalparagraf. Även Krav- och kvalitetsboken som sätter ramarna och nivån för vad invånarna ska kunna förvänta sig av sin vårdcentral, oavsett vem som driver vårdcentralen, ses över.

De problem vi nu har att komma tillrätta med, har funnits i många år utan att det tidigare socialdemokratiska styret gjort något åt dem och det har dessvärre bara lett till att situationen stadigt försämrats. Som politiker får vi inte vika från att fatta nödvändiga beslut bara för att de är obekväma. Vår ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för en tillgänglig och god vård i Västra Götaland, oavsett det handlar om vårdcentraler eller sjukhus.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen

Jonas Andersson (L)

hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen

För de fem partierna i Grönblå Samverkan är människors tillgång till hälso- och sjukvård högt prioriterad. Det visar inte minst den stora satsning vi nu gör på regionens akutsjukvård, där tillgängligheten efter flera års försämring äntligen visar tecken på förbättring.

Men vi tar ett lika stort ansvar för primärvården och den nära vården i form av vårdcentralerna. Vårdcentralen ska, oavsett vem som driver den, utgöra basen i sjukvården och stå för kontinuitet, tillgänglighet och kompetens. Sedan vårdvalet infördes i Västra Götalandsregionen 2009 har antalet vårdcentraler nära nog fördubblats och tillgängligheten till primärvård har ökat kraftigt genom att fler aktörer, jämte den offentliga utföraren i form av Närhälsan, nu driver vårdcentraler i regionen.

För oss, och för alla invånare som gjort ett aktivt val av vårdcentral, spelar inte logotypen på vårdcentralen någon större roll. Huvudsaken är att vårdcentralen är lättillgänglig, har en vård av hög kvalitet och god service. De vårdcentraler som inte lyckas att uppehålla en god kvalitet får svårt att behålla sina patienter och riskerar ekonomiska problem.

Att fortsätta driva sämre fungerande vårdcentraler med otillräcklig läkarbemanning vore oansvarigt gentemot patienterna och dålig användning av våra gemensamma resurser. Det är mot denna bakgrund som Närhälsan nu genomför ett stort förändrings- och förbättringsarbete. Syftet är att stärka ekonomin och säkerställa, utveckla och förbättra kvalitén, servicen och tillgängligheten. Det är ett ansvar som vi som högsta ledning måste ta. För även om det kortsiktigt finns en risk att de förändringar som nu genomförs uppfattas som försämringar, är vår fasta övertygelse att de på längre sikt säkrar invånarnas tillgång till en nära sjukvård med hög kvalitet.

Att Närhälsan drar sig ur en verksamhet innebär inte per automatik att primärvården försvinner eller minskar i en kommun. Andra vårdgivare kan etablera nya vårdcentraler eller ta över Närhälsans verksamheter. Vi vill också understryka att det i regionen finns ett centralt ansvar för att det ska finnas tillgänglig primärvård av hög kvalitet i samtliga kommuner och det ansvaret viker inte den politiska ledningen ifrån.

I ledningen arbetar vi nu samtidigt med ett tydligare uppdrag för Närhälsan med kvalitet som ledord och portalparagraf. Även Krav- och kvalitetsboken som sätter ramarna och nivån för vad invånarna ska kunna förvänta sig av sin vårdcentral, oavsett vem som driver vårdcentralen, ses över.

De problem vi nu har att komma tillrätta med, har funnits i många år utan att det tidigare socialdemokratiska styret gjort något åt dem och det har dessvärre bara lett till att situationen stadigt försämrats. Som politiker får vi inte vika från att fatta nödvändiga beslut bara för att de är obekväma. Vår ambition att skapa bästa möjliga förutsättningar för en tillgänglig och god vård i Västra Götaland, oavsett det handlar om vårdcentraler eller sjukhus.

Johnny Magnusson (M)

regionstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen

Jonas Andersson (L)

hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande

Västra Götalandsregionen

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.