09 dec 2015 14:23

09 dec 2015 14:23

Sverige i bottenligan för diabetesbehandling

Debatt:

På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad. Men visste du att hen kanske är en av de flera hundra tusen svenskar som minst en gång i månaden drabbas av ett farligt blodsockerfall, så kallad hypoglykemi?

I Sverige lever 50 000 personer med typ 1-diabetes och 350 000 har den ständigt ökande folksjukdomen typ 2-diabetes. Oavsett diabetestyp är det viktigaste målet att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Om ditt blodsocker över tid ligger för högt kan du drabbas av långtidskonsekvenser som hjärtinfarkt, bensår, amputation och blindhet. Om ditt blodsocker blir för lågt drabbas du å andra sidan av ett allvarligt blodsockerfall.

Idag finns modern behandling som minimerar riskerna för allvarliga blodsockerfall, samtidigt som du kan få ett stabilt och bra långtidsblodsocker. Men vi patienter får inte alltid tillgång till dem. Enligt en europeisk undersökning så ligger Sverige i den nedre halvan när det gäller införandet av nya innovativa diabetesläkemedel och vi ligger på sista plats av de europeiska höginkomstländerna. Jämför detta med Danmark som ligger på andra plats.

Kraftiga blodsockerfall är vanligare än de flesta tror. Hela 85 procent av de med typ 1 och 45 procent av de med insulinbehandlad typ 2-diabetes drabbas inom loppet av en månad. Detta får naturligtvis konsekvenser för samhället med ökade vårdkostnader och värst är det för de drabbade med hälsokomplikationer och sämre livskvalitet.

Det råder stor okunskap bland oss som lever med diabetes om den här typen av allvarliga blodsockerfall. Enligt en ny undersökning med 1 124 diabetespatienter, upplever 59 procent av de svarande att de inte får tillräckligt med information från sin läkare. Undersökningen visar också att 52 procent inte alls har talat om hypoglykemier med sin läkare och största anledningen till detta är för att läkaren inte har tagit upp ämnet.

Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra situationen:

1. Läkare: Ökad förståelse om att allvarliga blodsockerfall är vanligare än ni tror och att det även förekommer i mycket stor utsträckning hos typ 2-patienter. Initiera dialog och fråga proaktivt era patienter om hypoglykemier. Se till att era patienter får tillgång till moderna läkemedel som minskar risken för dessa blodsockerfall.

2. Västra Götalandsregionen: Rekommendation och uppmuntran till ökad användning av nya innovativa behandlingar som hjälper patienter att hålla en jämn blodsockernivå genom dygnets alla timmar och därmed adresserar problemet med farliga blodsockerfall.

3. Vi som lever med diabetes: Sluta vara rädd för att prata om kraftiga blodsockerfall. Ställ frågan till din läkare eller diabetessjuksköterska. Kräv behandling som ger det bästa resultatet.

Thomas Magnusson

förbundsordförande, DiOS

(DiOS är en riksorganisation för diabetesföreningar runt om i Sverige)

På en parkbänk utanför affären sitter en person. Hen är blek, darrar, verkar förvirrad och sluddrar när hen talar. Du tittar på personen. Hen svettas och äter ur en godispåse med fumliga rörelser. Antagligen skyndar du förbi och avfärdar denne med att hen är full eller drogad. Men visste du att hen kanske är en av de flera hundra tusen svenskar som minst en gång i månaden drabbas av ett farligt blodsockerfall, så kallad hypoglykemi?

I Sverige lever 50 000 personer med typ 1-diabetes och 350 000 har den ständigt ökande folksjukdomen typ 2-diabetes. Oavsett diabetestyp är det viktigaste målet att upprätthålla en så normal blodsockernivå som möjligt. Om ditt blodsocker över tid ligger för högt kan du drabbas av långtidskonsekvenser som hjärtinfarkt, bensår, amputation och blindhet. Om ditt blodsocker blir för lågt drabbas du å andra sidan av ett allvarligt blodsockerfall.

Idag finns modern behandling som minimerar riskerna för allvarliga blodsockerfall, samtidigt som du kan få ett stabilt och bra långtidsblodsocker. Men vi patienter får inte alltid tillgång till dem. Enligt en europeisk undersökning så ligger Sverige i den nedre halvan när det gäller införandet av nya innovativa diabetesläkemedel och vi ligger på sista plats av de europeiska höginkomstländerna. Jämför detta med Danmark som ligger på andra plats.

Kraftiga blodsockerfall är vanligare än de flesta tror. Hela 85 procent av de med typ 1 och 45 procent av de med insulinbehandlad typ 2-diabetes drabbas inom loppet av en månad. Detta får naturligtvis konsekvenser för samhället med ökade vårdkostnader och värst är det för de drabbade med hälsokomplikationer och sämre livskvalitet.

Det råder stor okunskap bland oss som lever med diabetes om den här typen av allvarliga blodsockerfall. Enligt en ny undersökning med 1 124 diabetespatienter, upplever 59 procent av de svarande att de inte får tillräckligt med information från sin läkare. Undersökningen visar också att 52 procent inte alls har talat om hypoglykemier med sin läkare och största anledningen till detta är för att läkaren inte har tagit upp ämnet.

Det finns ett antal åtgärder som kan förbättra situationen:

1. Läkare: Ökad förståelse om att allvarliga blodsockerfall är vanligare än ni tror och att det även förekommer i mycket stor utsträckning hos typ 2-patienter. Initiera dialog och fråga proaktivt era patienter om hypoglykemier. Se till att era patienter får tillgång till moderna läkemedel som minskar risken för dessa blodsockerfall.

2. Västra Götalandsregionen: Rekommendation och uppmuntran till ökad användning av nya innovativa behandlingar som hjälper patienter att hålla en jämn blodsockernivå genom dygnets alla timmar och därmed adresserar problemet med farliga blodsockerfall.

3. Vi som lever med diabetes: Sluta vara rädd för att prata om kraftiga blodsockerfall. Ställ frågan till din läkare eller diabetessjuksköterska. Kräv behandling som ger det bästa resultatet.

Thomas Magnusson

förbundsordförande, DiOS

(DiOS är en riksorganisation för diabetesföreningar runt om i Sverige)

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.