09 dec 2015 14:10

09 dec 2015 14:10

Tänk vad lärare kan göra!

SKOLAN

På Nobeldagen den 10 december fokuserar hela världen på kunskap, framsteg och nya upptäckter. Vi i Lärarförbundet passar som vanligt på att hylla lärare, barn, elever och det fantastiska arbete de gör.

Nobeldagen är inte bara en dag som belyser framsteg som gjort avtryck i världen. Nobeldagen bevisar hur viktig skolan och lärarens roll är för elevers kunskap och utbildning. För utan bra lärare blir det inga innovationer, nya upptäckter och genombrott. Varken små eller stora.

I ett läge där många människor söker sin tillflykt till Sverige och vill bygga ett liv här, är skolan och lärarna viktigare än någonsin. Skolan är en viktig nyckel till en bra integration. Om eleverna får det stöd de behöver och har rätt till, kan många fler lämna skolan med bättre resultat och självförtroende. Det är något hela samhället tjänar på. Men idag har lärarna inte de bästa förutsättningarna – en rimlig arbetsbelastning och rätt resurser.

Att vara lärare är på många sätt ett drömyrke. Men idag väljs det bort på grund av att lönen är för låg. Lärarbristen breder ut sig i ett läge när det är fler lärare som behövs mest av allt.

Tänk vad lärare och elever med rätt förutsättningar kan göra! Det är i skolan framtida fysiker, kemister, ekonomer, medicinare och författare börjar sin bana.

Att satsa på lärarna är att satsa på Sveriges och hela världens framtid.

Allt börjar med en bra lärare. 2014 års fredspristagare Malala Yousafzai har sagt: Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen.

Elisabeth Carlbo

Lärarförbundet Skövde

Nobeldagen är inte bara en dag som belyser framsteg som gjort avtryck i världen. Nobeldagen bevisar hur viktig skolan och lärarens roll är för elevers kunskap och utbildning. För utan bra lärare blir det inga innovationer, nya upptäckter och genombrott. Varken små eller stora.

I ett läge där många människor söker sin tillflykt till Sverige och vill bygga ett liv här, är skolan och lärarna viktigare än någonsin. Skolan är en viktig nyckel till en bra integration. Om eleverna får det stöd de behöver och har rätt till, kan många fler lämna skolan med bättre resultat och självförtroende. Det är något hela samhället tjänar på. Men idag har lärarna inte de bästa förutsättningarna – en rimlig arbetsbelastning och rätt resurser.

Att vara lärare är på många sätt ett drömyrke. Men idag väljs det bort på grund av att lönen är för låg. Lärarbristen breder ut sig i ett läge när det är fler lärare som behövs mest av allt.

Tänk vad lärare och elever med rätt förutsättningar kan göra! Det är i skolan framtida fysiker, kemister, ekonomer, medicinare och författare börjar sin bana.

Att satsa på lärarna är att satsa på Sveriges och hela världens framtid.

Allt börjar med en bra lärare. 2014 års fredspristagare Malala Yousafzai har sagt: Ett barn, en lärare, en bok och en penna kan förändra världen.

Elisabeth Carlbo

Lärarförbundet Skövde

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.