09 dec 2015 14:10

09 dec 2015 14:10

Vad ska hända med Karstorpssjön?

HUNDBAD

Just nu är det svårare än någonsin att skaka av sig det negativa nyhetsflöde som för det mesta innehåller både nationella och internationella problem/händelser och samtidigt engagera sig i lokala frågor och angelägenheter.

Det finns dock vissa undantag och då tänker jag främst på en tidningsartikel i SLA den 24 november då man får läsa att en kommunal tjänsteman föreslår att hundbad ska anordnas i Karstorpssjön. Självklart måste man fråga sig lämpligheten av detta med tanke på att sjön redan nu har en viss sårbarhet som badsjö med behov av upprustning.

Några dagar senare läser man att det i princip kommer att bli en ny stadsdel i norr och att befolkningsunderlaget kommer att öka avsevärt med tanke på pågående byggnationer inom bl.a. Aspöområdet.

Det ligger nära till hands att tycka att Karstorpssjön skulle kunna få en ännu större betydelse som badsjö och jag förutsätter att förslaget om hundbad passerar de politiska grupperna innan det fattas något beslut.

Det har i varje fall tidigare varit politiska diskussioner om att göra Karstorpssjön till en bra och trevlig badsjö, inte minst i den kristdemokratiska gruppen.

Möjligheter att anordna hundbad är säkert inte oviktigt men det känns som att det sker i fel ordning om det blir beslut om detta innan man vet Karstorpssjöns potential som bättre badsjö efter viss restaurering.

Bengt-Owe Ottosson

Det finns dock vissa undantag och då tänker jag främst på en tidningsartikel i SLA den 24 november då man får läsa att en kommunal tjänsteman föreslår att hundbad ska anordnas i Karstorpssjön. Självklart måste man fråga sig lämpligheten av detta med tanke på att sjön redan nu har en viss sårbarhet som badsjö med behov av upprustning.

Några dagar senare läser man att det i princip kommer att bli en ny stadsdel i norr och att befolkningsunderlaget kommer att öka avsevärt med tanke på pågående byggnationer inom bl.a. Aspöområdet.

Det ligger nära till hands att tycka att Karstorpssjön skulle kunna få en ännu större betydelse som badsjö och jag förutsätter att förslaget om hundbad passerar de politiska grupperna innan det fattas något beslut.

Det har i varje fall tidigare varit politiska diskussioner om att göra Karstorpssjön till en bra och trevlig badsjö, inte minst i den kristdemokratiska gruppen.

Möjligheter att anordna hundbad är säkert inte oviktigt men det känns som att det sker i fel ordning om det blir beslut om detta innan man vet Karstorpssjöns potential som bättre badsjö efter viss restaurering.

Bengt-Owe Ottosson

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.