10 dec 2015 15:44

10 dec 2015 15:44

Bra att det byggs

SKULTORP

Svar till ”Skultorpsbo”.

Jag passerar parken i Skultorp flera gånger dagligen. Jag upplever dock inte att den är någon mötesplats. Oftast är parken öde och tom. I somras fanns det inte en enda blomma i denna ”oas”.

Platsen där parken ligger var en gång i tiden bostadsmark. Det är inte mer än rätt att det byggs bostäder där igen. Det var länge sedan det byggdes hyresrätter i Skultorp. Skultorp måste utvecklas. Därför önskar jag att det byggs hyresrätter i Skultorp. Att det byggs bostäder gynnar oss mycket. Skultorp behöver moderna hyresrätter med handikappsanpassning, gärna med så låg hyra som möjligt. Ett sådant bostadsområde skulle kunna bli en riktigt fin mötesplats för oss Skultorpsbor.

Skultorpsutvecklare

Svar till ”Skultorpsbo”.

Jag passerar parken i Skultorp flera gånger dagligen. Jag upplever dock inte att den är någon mötesplats. Oftast är parken öde och tom. I somras fanns det inte en enda blomma i denna ”oas”.

Platsen där parken ligger var en gång i tiden bostadsmark. Det är inte mer än rätt att det byggs bostäder där igen. Det var länge sedan det byggdes hyresrätter i Skultorp. Skultorp måste utvecklas. Därför önskar jag att det byggs hyresrätter i Skultorp. Att det byggs bostäder gynnar oss mycket. Skultorp behöver moderna hyresrätter med handikappsanpassning, gärna med så låg hyra som möjligt. Ett sådant bostadsområde skulle kunna bli en riktigt fin mötesplats för oss Skultorpsbor.

Skultorpsutvecklare

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.