10 dec 2015 15:44

10 dec 2015 15:44

Farligt att gå med i Nato

NATO

De som tycker att Sverige ska gå med i Nato saknar helt militärstrategisk analysförmåga. Vi kan vara säkra på ett par saker: Det första är att om Sverige skulle bestämma sig för att gå med i Nato så skulle Ryssland omedelbart ockupera Gotland. Anledningen till detta är att Gotland fungerar som ett gigantiskt hangarfartyg mitt i Östersjön. Den militära stormakt som behärskar Gotland behärskar hela Östersjön och den som kontrollerar Östersjön kontrollerar också Ryssland, både militärt och ekonomiskt. Detta är något som Ryssland naturligtvis aldrig kan riskera, så därför kommer man att agera i förebyggande syfte.

Om vi däremot väljer att inte gå med i Nato så är risken för att Ryssland ska attackera Sverige mycket liten.

Om det trots allt ändå skulle ske, så kan vi vara helt säkra på att Nato omedelbart skulle svara på ett sådant angrepp, oavsett om vi ber om det eller inte. Av ren självbevarelsedrift kan Nato aldrig tolerera att ryska trupper finns i Sverige. Detta skulle vara ett direkt hot mot Norge och Danmark och skulle dessutom kraftigt försämra Tysklands och Polens säkerhetsläge då de skulle riskera att bli angripna från både öster och norr samtidigt.

Vi kan därför vara säkra på att det redan nu finns färdiga planer i Nato-högkvarteret för hur man ska slå tillbaka ett ryskt angrepp på Sverige. Detta kommer man naturligtvis aldrig att tala högt om i förväg, men all logik talar för att det är så, och att alla, inklusive ryssarna, vet om det.

Slutsatsen av detta måste bli att ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara både farligt och onödigt. Vi ska i stället se till att vi själva har ett så starkt försvar att vi gör det trovärdigt för alla i vår omvärld att vi både kan och vill kontrollera vårt eget territorium. Det är det bästa vi kan göra, både för vår egen säkerhet och för att bevara världsfreden.

Om ett tredje världskrig en gång bryter ut så ska vi i Sverige inte behöva leva med vetskapen att det var vi som orsakade det genom att fatta ett felaktigt och dumdristigt beslut.

Cincinnatus

De som tycker att Sverige ska gå med i Nato saknar helt militärstrategisk analysförmåga. Vi kan vara säkra på ett par saker: Det första är att om Sverige skulle bestämma sig för att gå med i Nato så skulle Ryssland omedelbart ockupera Gotland. Anledningen till detta är att Gotland fungerar som ett gigantiskt hangarfartyg mitt i Östersjön. Den militära stormakt som behärskar Gotland behärskar hela Östersjön och den som kontrollerar Östersjön kontrollerar också Ryssland, både militärt och ekonomiskt. Detta är något som Ryssland naturligtvis aldrig kan riskera, så därför kommer man att agera i förebyggande syfte.

Om vi däremot väljer att inte gå med i Nato så är risken för att Ryssland ska attackera Sverige mycket liten.

Om det trots allt ändå skulle ske, så kan vi vara helt säkra på att Nato omedelbart skulle svara på ett sådant angrepp, oavsett om vi ber om det eller inte. Av ren självbevarelsedrift kan Nato aldrig tolerera att ryska trupper finns i Sverige. Detta skulle vara ett direkt hot mot Norge och Danmark och skulle dessutom kraftigt försämra Tysklands och Polens säkerhetsläge då de skulle riskera att bli angripna från både öster och norr samtidigt.

Vi kan därför vara säkra på att det redan nu finns färdiga planer i Nato-högkvarteret för hur man ska slå tillbaka ett ryskt angrepp på Sverige. Detta kommer man naturligtvis aldrig att tala högt om i förväg, men all logik talar för att det är så, och att alla, inklusive ryssarna, vet om det.

Slutsatsen av detta måste bli att ett svenskt Nato-medlemskap skulle vara både farligt och onödigt. Vi ska i stället se till att vi själva har ett så starkt försvar att vi gör det trovärdigt för alla i vår omvärld att vi både kan och vill kontrollera vårt eget territorium. Det är det bästa vi kan göra, både för vår egen säkerhet och för att bevara världsfreden.

Om ett tredje världskrig en gång bryter ut så ska vi i Sverige inte behöva leva med vetskapen att det var vi som orsakade det genom att fatta ett felaktigt och dumdristigt beslut.

Cincinnatus

Detta är en opinionstext. Skribenten svarar för de åsikter som framförs i texten.